มุกดาหาร แชมป์เก่าเพื่อไทยตกหมด

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจาก กกต.มุกดาหาร รายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดมุกดาหารแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 2 เขต

ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเขตเลือกตั้งที่ 1 นายวิริยะ ทองผา ว่าที่ ส.ส.มุกดาหาร จากพรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 33,514 คะแนน ลำดับที่ 2 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 28,451 คะแนน ลำดับที่ 3 นายนนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 26,406 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้ที่ได้รับผลคะแนนมาเป็นอันดับ 1 คือ นายวิริยะ ทองผา จากพรรคพลังประชารัฐ โค่นแชมป์เก่าพรรคเพื่อไทย ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเขตเลือกตั้งที่ 2 นายณกร ชารีพันธ์ ว่าที่ ส.ส.มุกดาหาร จากพรรคก้าวไกล ได้คะแนน 28,555 คะแนน ลำดับที่ 2 นายบุญฐิน ประทุมลี พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 23,764 คะแนน ลำดับที่ 3 นายวิทยา บุตรดีวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 18,572 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้ที่ได้รับผลคะแนนมาเป็นอันดับ 1 คือ นายณกร ชารีพันธ์ จากพรรคก้าวไกล โค่นแชมป์เก่าเพื่อไทย ทำให้จังหวัดมุกดาหารมีการเปลี่ยนแปลงนักการเมืองคนใหม่เข้ามาบริหารต่อไป

ส่วนแบบบัญชีรายชื่อทั้งสองเขตยังคงเป็นพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 83,864 คะแนน อันดับ 2 พรรคก้าวไกล ได้คะแนนรวม 73,868 คะแนน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: