google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

วันที่ 26 มค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดู หาไข่แมงมัน ที่อยู่ในดินกำลังเริ่มมีไข่เพื่อรอการพักตัวเป็นตัวแมงมันเพื่อออกผสมพันธ์ช่วงหน้าฝนทำให้ชาวบ้าน ตลอดจนนักล่าไข่แมงมันจะพากันออกขุดหาไข่แมงมัน เพื่อมากินและขาย โดยราคา ซื้อขายปัจจุบัน กิโลกรัมละ 2,000 บาท 1 ปีจะมี เพียง 1 ครั้ง เท่านั้นที่จะได้กินไข่แมง มัน

สำหรับไข่แมงมัน ถือว่าเป็นอาหาร โปรด มีคุณค่าทาง โภชนาการสูง ของคนชาวเหนือ โดยเฉพาะไข่เต้งหรือ ที่อยู่ในดิบ นักล่า แมงมันจะพากันขุดเอามากินและขายกันในช่วงนี้ และพอถึงต้น ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดู แมงมันที่อยู่ในดิน ก็จะพากันบินออกมาจากรู เพื่อผสม พันธุ์ และจะถูก นักล่าแมงมันหรือ ชาวบ้านทั่วไป พากันจับมา กินและ ขาย สำหรับไข่แมงมันราคาจะแพงเพราะว่า 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้งและหายากต้องขุดเอาในดิน ทั้งไข่หรือเต้ง แมงมันในตลาดมีการซื้อขาย กิโลกรัมละ 2,000 บาท เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง กินแล้วสุขภาพดีคึกคัก แข็งแรง นำมา ประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี เช่นไข่แมงมันเต้ง ใส่แกงผักหวาน ยำ ดอง ทอด เป็นอาหารของดีที่ อยู่ในดินที่หายากและราคาแพง

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

วันที่ 26 มค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดู หาไข่แมงมัน ที่อยู่ในดินกำลังเริ่มมีไข่เพื่อรอการพักตัวเป็นตัวแมงมันเพื่อออกผสมพันธ์ช่วงหน้าฝนทำให้ชาวบ้าน ตลอดจนนักล่าไข่แมงมันจะพากันออกขุดหาไข่แมงมัน เพื่อมากินและขาย โดยราคา ซื้อขายปัจจุบัน กิโลกรัมละ 2,000 บาท 1 ปีจะมี เพียง 1 ครั้ง เท่านั้นที่จะได้กินไข่แมง มัน

สำหรับไข่แมงมัน ถือว่าเป็นอาหาร โปรด มีคุณค่าทาง โภชนาการสูง ของคนชาวเหนือ โดยเฉพาะไข่เต้งหรือ ที่อยู่ในดิบ นักล่า แมงมันจะพากันขุดเอามากินและขายกันในช่วงนี้ และพอถึงต้น ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดู แมงมันที่อยู่ในดิน ก็จะพากันบินออกมาจากรู เพื่อผสม พันธุ์ และจะถูก นักล่าแมงมันหรือ ชาวบ้านทั่วไป พากันจับมา กินและ ขาย สำหรับไข่แมงมันราคาจะแพงเพราะว่า 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้งและหายากต้องขุดเอาในดิน ทั้งไข่หรือเต้ง แมงมันในตลาดมีการซื้อขาย กิโลกรัมละ 2,000 บาท เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง กินแล้วสุขภาพดีคึกคัก แข็งแรง นำมา ประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี เช่นไข่แมงมันเต้ง ใส่แกงผักหวาน ยำ ดอง ทอด เป็นอาหารของดีที่ อยู่ในดินที่หายากและราคาแพง

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

วันที่ 26 มค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดู หาไข่แมงมัน ที่อยู่ในดินกำลังเริ่มมีไข่เพื่อรอการพักตัวเป็นตัวแมงมันเพื่อออกผสมพันธ์ช่วงหน้าฝนทำให้ชาวบ้าน ตลอดจนนักล่าไข่แมงมันจะพากันออกขุดหาไข่แมงมัน เพื่อมากินและขาย โดยราคา ซื้อขายปัจจุบัน กิโลกรัมละ 2,000 บาท 1 ปีจะมี เพียง 1 ครั้ง เท่านั้นที่จะได้กินไข่แมง มัน

สำหรับไข่แมงมัน ถือว่าเป็นอาหาร โปรด มีคุณค่าทาง โภชนาการสูง ของคนชาวเหนือ โดยเฉพาะไข่เต้งหรือ ที่อยู่ในดิบ นักล่า แมงมันจะพากันขุดเอามากินและขายกันในช่วงนี้ และพอถึงต้น ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดู แมงมันที่อยู่ในดิน ก็จะพากันบินออกมาจากรู เพื่อผสม พันธุ์ และจะถูก นักล่าแมงมันหรือ ชาวบ้านทั่วไป พากันจับมา กินและ ขาย สำหรับไข่แมงมันราคาจะแพงเพราะว่า 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้งและหายากต้องขุดเอาในดิน ทั้งไข่หรือเต้ง แมงมันในตลาดมีการซื้อขาย กิโลกรัมละ 2,000 บาท เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง กินแล้วสุขภาพดีคึกคัก แข็งแรง นำมา ประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี เช่นไข่แมงมันเต้ง ใส่แกงผักหวาน ยำ ดอง ทอด เป็นอาหารของดีที่ อยู่ในดินที่หายากและราคาแพง

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

วันที่ 26 มค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดู หาไข่แมงมัน ที่อยู่ในดินกำลังเริ่มมีไข่เพื่อรอการพักตัวเป็นตัวแมงมันเพื่อออกผสมพันธ์ช่วงหน้าฝนทำให้ชาวบ้าน ตลอดจนนักล่าไข่แมงมันจะพากันออกขุดหาไข่แมงมัน เพื่อมากินและขาย โดยราคา ซื้อขายปัจจุบัน กิโลกรัมละ 2,000 บาท 1 ปีจะมี เพียง 1 ครั้ง เท่านั้นที่จะได้กินไข่แมง มัน

สำหรับไข่แมงมัน ถือว่าเป็นอาหาร โปรด มีคุณค่าทาง โภชนาการสูง ของคนชาวเหนือ โดยเฉพาะไข่เต้งหรือ ที่อยู่ในดิบ นักล่า แมงมันจะพากันขุดเอามากินและขายกันในช่วงนี้ และพอถึงต้น ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดู แมงมันที่อยู่ในดิน ก็จะพากันบินออกมาจากรู เพื่อผสม พันธุ์ และจะถูก นักล่าแมงมันหรือ ชาวบ้านทั่วไป พากันจับมา กินและ ขาย สำหรับไข่แมงมันราคาจะแพงเพราะว่า 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้งและหายากต้องขุดเอาในดิน ทั้งไข่หรือเต้ง แมงมันในตลาดมีการซื้อขาย กิโลกรัมละ 2,000 บาท เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง กินแล้วสุขภาพดีคึกคัก แข็งแรง นำมา ประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี เช่นไข่แมงมันเต้ง ใส่แกงผักหวาน ยำ ดอง ทอด เป็นอาหารของดีที่ อยู่ในดินที่หายากและราคาแพง

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

วันที่ 26 มค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดู หาไข่แมงมัน ที่อยู่ในดินกำลังเริ่มมีไข่เพื่อรอการพักตัวเป็นตัวแมงมันเพื่อออกผสมพันธ์ช่วงหน้าฝนทำให้ชาวบ้าน ตลอดจนนักล่าไข่แมงมันจะพากันออกขุดหาไข่แมงมัน เพื่อมากินและขาย โดยราคา ซื้อขายปัจจุบัน กิโลกรัมละ 2,000 บาท 1 ปีจะมี เพียง 1 ครั้ง เท่านั้นที่จะได้กินไข่แมง มัน

สำหรับไข่แมงมัน ถือว่าเป็นอาหาร โปรด มีคุณค่าทาง โภชนาการสูง ของคนชาวเหนือ โดยเฉพาะไข่เต้งหรือ ที่อยู่ในดิบ นักล่า แมงมันจะพากันขุดเอามากินและขายกันในช่วงนี้ และพอถึงต้น ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดู แมงมันที่อยู่ในดิน ก็จะพากันบินออกมาจากรู เพื่อผสม พันธุ์ และจะถูก นักล่าแมงมันหรือ ชาวบ้านทั่วไป พากันจับมา กินและ ขาย สำหรับไข่แมงมันราคาจะแพงเพราะว่า 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้งและหายากต้องขุดเอาในดิน ทั้งไข่หรือเต้ง แมงมันในตลาดมีการซื้อขาย กิโลกรัมละ 2,000 บาท เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง กินแล้วสุขภาพดีคึกคัก แข็งแรง นำมา ประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี เช่นไข่แมงมันเต้ง ใส่แกงผักหวาน ยำ ดอง ทอด เป็นอาหารของดีที่ อยู่ในดินที่หายากและราคาแพง

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

วันที่ 26 มค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดู หาไข่แมงมัน ที่อยู่ในดินกำลังเริ่มมีไข่เพื่อรอการพักตัวเป็นตัวแมงมันเพื่อออกผสมพันธ์ช่วงหน้าฝนทำให้ชาวบ้าน ตลอดจนนักล่าไข่แมงมันจะพากันออกขุดหาไข่แมงมัน เพื่อมากินและขาย โดยราคา ซื้อขายปัจจุบัน กิโลกรัมละ 2,000 บาท 1 ปีจะมี เพียง 1 ครั้ง เท่านั้นที่จะได้กินไข่แมง มัน

สำหรับไข่แมงมัน ถือว่าเป็นอาหาร โปรด มีคุณค่าทาง โภชนาการสูง ของคนชาวเหนือ โดยเฉพาะไข่เต้งหรือ ที่อยู่ในดิบ นักล่า แมงมันจะพากันขุดเอามากินและขายกันในช่วงนี้ และพอถึงต้น ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดู แมงมันที่อยู่ในดิน ก็จะพากันบินออกมาจากรู เพื่อผสม พันธุ์ และจะถูก นักล่าแมงมันหรือ ชาวบ้านทั่วไป พากันจับมา กินและ ขาย สำหรับไข่แมงมันราคาจะแพงเพราะว่า 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้งและหายากต้องขุดเอาในดิน ทั้งไข่หรือเต้ง แมงมันในตลาดมีการซื้อขาย กิโลกรัมละ 2,000 บาท เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง กินแล้วสุขภาพดีคึกคัก แข็งแรง นำมา ประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี เช่นไข่แมงมันเต้ง ใส่แกงผักหวาน ยำ ดอง ทอด เป็นอาหารของดีที่ อยู่ในดินที่หายากและราคาแพง

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

วันที่ 26 มค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดู หาไข่แมงมัน ที่อยู่ในดินกำลังเริ่มมีไข่เพื่อรอการพักตัวเป็นตัวแมงมันเพื่อออกผสมพันธ์ช่วงหน้าฝนทำให้ชาวบ้าน ตลอดจนนักล่าไข่แมงมันจะพากันออกขุดหาไข่แมงมัน เพื่อมากินและขาย โดยราคา ซื้อขายปัจจุบัน กิโลกรัมละ 2,000 บาท 1 ปีจะมี เพียง 1 ครั้ง เท่านั้นที่จะได้กินไข่แมง มัน

สำหรับไข่แมงมัน ถือว่าเป็นอาหาร โปรด มีคุณค่าทาง โภชนาการสูง ของคนชาวเหนือ โดยเฉพาะไข่เต้งหรือ ที่อยู่ในดิบ นักล่า แมงมันจะพากันขุดเอามากินและขายกันในช่วงนี้ และพอถึงต้น ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดู แมงมันที่อยู่ในดิน ก็จะพากันบินออกมาจากรู เพื่อผสม พันธุ์ และจะถูก นักล่าแมงมันหรือ ชาวบ้านทั่วไป พากันจับมา กินและ ขาย สำหรับไข่แมงมันราคาจะแพงเพราะว่า 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้งและหายากต้องขุดเอาในดิน ทั้งไข่หรือเต้ง แมงมันในตลาดมีการซื้อขาย กิโลกรัมละ 2,000 บาท เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง กินแล้วสุขภาพดีคึกคัก แข็งแรง นำมา ประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี เช่นไข่แมงมันเต้ง ใส่แกงผักหวาน ยำ ดอง ทอด เป็นอาหารของดีที่ อยู่ในดินที่หายากและราคาแพง

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

วันที่ 26 มค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดู หาไข่แมงมัน ที่อยู่ในดินกำลังเริ่มมีไข่เพื่อรอการพักตัวเป็นตัวแมงมันเพื่อออกผสมพันธ์ช่วงหน้าฝนทำให้ชาวบ้าน ตลอดจนนักล่าไข่แมงมันจะพากันออกขุดหาไข่แมงมัน เพื่อมากินและขาย โดยราคา ซื้อขายปัจจุบัน กิโลกรัมละ 2,000 บาท 1 ปีจะมี เพียง 1 ครั้ง เท่านั้นที่จะได้กินไข่แมง มัน

สำหรับไข่แมงมัน ถือว่าเป็นอาหาร โปรด มีคุณค่าทาง โภชนาการสูง ของคนชาวเหนือ โดยเฉพาะไข่เต้งหรือ ที่อยู่ในดิบ นักล่า แมงมันจะพากันขุดเอามากินและขายกันในช่วงนี้ และพอถึงต้น ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดู แมงมันที่อยู่ในดิน ก็จะพากันบินออกมาจากรู เพื่อผสม พันธุ์ และจะถูก นักล่าแมงมันหรือ ชาวบ้านทั่วไป พากันจับมา กินและ ขาย สำหรับไข่แมงมันราคาจะแพงเพราะว่า 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้งและหายากต้องขุดเอาในดิน ทั้งไข่หรือเต้ง แมงมันในตลาดมีการซื้อขาย กิโลกรัมละ 2,000 บาท เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง กินแล้วสุขภาพดีคึกคัก แข็งแรง นำมา ประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี เช่นไข่แมงมันเต้ง ใส่แกงผักหวาน ยำ ดอง ทอด เป็นอาหารของดีที่ อยู่ในดินที่หายากและราคาแพง

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

วันที่ 26 มค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดู หาไข่แมงมัน ที่อยู่ในดินกำลังเริ่มมีไข่เพื่อรอการพักตัวเป็นตัวแมงมันเพื่อออกผสมพันธ์ช่วงหน้าฝนทำให้ชาวบ้าน ตลอดจนนักล่าไข่แมงมันจะพากันออกขุดหาไข่แมงมัน เพื่อมากินและขาย โดยราคา ซื้อขายปัจจุบัน กิโลกรัมละ 2,000 บาท 1 ปีจะมี เพียง 1 ครั้ง เท่านั้นที่จะได้กินไข่แมง มัน

สำหรับไข่แมงมัน ถือว่าเป็นอาหาร โปรด มีคุณค่าทาง โภชนาการสูง ของคนชาวเหนือ โดยเฉพาะไข่เต้งหรือ ที่อยู่ในดิบ นักล่า แมงมันจะพากันขุดเอามากินและขายกันในช่วงนี้ และพอถึงต้น ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดู แมงมันที่อยู่ในดิน ก็จะพากันบินออกมาจากรู เพื่อผสม พันธุ์ และจะถูก นักล่าแมงมันหรือ ชาวบ้านทั่วไป พากันจับมา กินและ ขาย สำหรับไข่แมงมันราคาจะแพงเพราะว่า 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้งและหายากต้องขุดเอาในดิน ทั้งไข่หรือเต้ง แมงมันในตลาดมีการซื้อขาย กิโลกรัมละ 2,000 บาท เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง กินแล้วสุขภาพดีคึกคัก แข็งแรง นำมา ประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี เช่นไข่แมงมันเต้ง ใส่แกงผักหวาน ยำ ดอง ทอด เป็นอาหารของดีที่ อยู่ในดินที่หายากและราคาแพง

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

พะเยา ไข่แมงมันหัวปี 1ปี มี1ครั้ง กก.ละ2,000 บาท

วันที่ 26 มค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดู หาไข่แมงมัน ที่อยู่ในดินกำลังเริ่มมีไข่เพื่อรอการพักตัวเป็นตัวแมงมันเพื่อออกผสมพันธ์ช่วงหน้าฝนทำให้ชาวบ้าน ตลอดจนนักล่าไข่แมงมันจะพากันออกขุดหาไข่แมงมัน เพื่อมากินและขาย โดยราคา ซื้อขายปัจจุบัน กิโลกรัมละ 2,000 บาท 1 ปีจะมี เพียง 1 ครั้ง เท่านั้นที่จะได้กินไข่แมง มัน

สำหรับไข่แมงมัน ถือว่าเป็นอาหาร โปรด มีคุณค่าทาง โภชนาการสูง ของคนชาวเหนือ โดยเฉพาะไข่เต้งหรือ ที่อยู่ในดิบ นักล่า แมงมันจะพากันขุดเอามากินและขายกันในช่วงนี้ และพอถึงต้น ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดู แมงมันที่อยู่ในดิน ก็จะพากันบินออกมาจากรู เพื่อผสม พันธุ์ และจะถูก นักล่าแมงมันหรือ ชาวบ้านทั่วไป พากันจับมา กินและ ขาย สำหรับไข่แมงมันราคาจะแพงเพราะว่า 1 ปีจะมีเพียง 1 ครั้งและหายากต้องขุดเอาในดิน ทั้งไข่หรือเต้ง แมงมันในตลาดมีการซื้อขาย กิโลกรัมละ 2,000 บาท เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง กินแล้วสุขภาพดีคึกคัก แข็งแรง นำมา ประกอบอาหารได้หลากหลายวิธี เช่นไข่แมงมันเต้ง ใส่แกงผักหวาน ยำ ดอง ทอด เป็นอาหารของดีที่ อยู่ในดินที่หายากและราคาแพง

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com