google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

คณะกรรมาธิการการแรงงาน เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

คณะกรรมาธิการการแรงงาน เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

วันศุกร์ที่ ๒ ก.พ. ๖๗ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน มอบหมายให้ นายธีระชัย แสนแก้ว
รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายพิพิธ รัตนรักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สี่ ,นายสนอง เทพอักษรณรงค์ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ,นายอมรเทพ สมหมาย กรรมาธิการ ,นายพีระพันธ์ เหมะรัต และ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการแรงงาน ,นายรชธร กฤติชนากรณ์ , นายนิติวุฒิ เพชรสด ,นายชัยโรจน์ ฤทธิเมธีเศรษฐ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน , นายวรสิทธิ์ กัลปิตินันท์ สส.อุบลราชธานี เขต ๑ , นายสุทธิชัย จรูญเนตร สส.อุบลราชธานี เขต ๕ และคณะเดินทาง เข้ารับฟังรายงานติดตามภารกิจด้านแรงงานและแนวทางการบริหาร จัดการแรงงานต่างด้าวนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จากนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

(มีคลิป) นักศึกษาปี 3 -4 สาขาการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จัดสัมมนา “TO BE CEO”

นักศึกษาปี 3 -4 สาขาการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จัดสัมมนา “TO BE CEO”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 คณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “TO BE CEO” และการจัดการงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างรายวิชาTOUR 4902 การสัมมนาทางด้านการท่องเที่ยวของนักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการท่องเที่ยวชั้นปีที่3 กับนักศึกษารายวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว ของนักศึกษาภาคปรกติชั้นปีที่3 ภายใต้แนวความคิดของงานที่ชื่อว่า Business to Stusents(B2S) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติจริงและการเรียนรู้เทคนิคการประกอบกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไป ในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้

โดยได้ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ CEO จาก 3 ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คุณวิทยา พงษ์ศิริ ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนาคิงดอมทัวร์, คุณจินดารัตน์ พุ่มน้อย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทลีลานวดไทย จำกัด และคุณอัญชลี วิทยานันทพรกุล ผู้บริหาร บริษัท ซีเอ็ม พาราไดซ์ทัวร์ มาให้ความรู้ กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

(มีคลิป) นักศึกษาปี 3 -4 สาขาการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จัดสัมมนา “TO BE CEO”

นักศึกษาปี 3 -4 สาขาการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จัดสัมมนา “TO BE CEO”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 คณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “TO BE CEO” และการจัดการงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างรายวิชาTOUR 4902 การสัมมนาทางด้านการท่องเที่ยวของนักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการท่องเที่ยวชั้นปีที่3 กับนักศึกษารายวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว ของนักศึกษาภาคปรกติชั้นปีที่3 ภายใต้แนวความคิดของงานที่ชื่อว่า Business to Stusents(B2S) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติจริงและการเรียนรู้เทคนิคการประกอบกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไป ในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้

โดยได้ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ CEO จาก 3 ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คุณวิทยา พงษ์ศิริ ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนาคิงดอมทัวร์, คุณจินดารัตน์ พุ่มน้อย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทลีลานวดไทย จำกัด และคุณอัญชลี วิทยานันทพรกุล ผู้บริหาร บริษัท ซีเอ็ม พาราไดซ์ทัวร์ มาให้ความรู้ กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

(มีคลิป) นักศึกษาปี 3 -4 สาขาการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จัดสัมมนา “TO BE CEO”

นักศึกษาปี 3 -4 สาขาการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จัดสัมมนา “TO BE CEO”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 คณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “TO BE CEO” และการจัดการงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างรายวิชาTOUR 4902 การสัมมนาทางด้านการท่องเที่ยวของนักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการท่องเที่ยวชั้นปีที่3 กับนักศึกษารายวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว ของนักศึกษาภาคปรกติชั้นปีที่3 ภายใต้แนวความคิดของงานที่ชื่อว่า Business to Stusents(B2S) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติจริงและการเรียนรู้เทคนิคการประกอบกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไป ในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้

โดยได้ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ CEO จาก 3 ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คุณวิทยา พงษ์ศิริ ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนาคิงดอมทัวร์, คุณจินดารัตน์ พุ่มน้อย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทลีลานวดไทย จำกัด และคุณอัญชลี วิทยานันทพรกุล ผู้บริหาร บริษัท ซีเอ็ม พาราไดซ์ทัวร์ มาให้ความรู้ กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

(มีคลิป) นักศึกษาปี 3 -4 สาขาการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จัดสัมมนา “TO BE CEO”

นักศึกษาปี 3 -4 สาขาการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ จัดสัมมนา “TO BE CEO”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 คณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “TO BE CEO” และการจัดการงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างรายวิชาTOUR 4902 การสัมมนาทางด้านการท่องเที่ยวของนักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการท่องเที่ยวชั้นปีที่3 กับนักศึกษารายวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว ของนักศึกษาภาคปรกติชั้นปีที่3 ภายใต้แนวความคิดของงานที่ชื่อว่า Business to Stusents(B2S) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติจริงและการเรียนรู้เทคนิคการประกอบกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวต่อไป ในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้

โดยได้ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ CEO จาก 3 ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คุณวิทยา พงษ์ศิริ ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนาคิงดอมทัวร์, คุณจินดารัตน์ พุ่มน้อย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทลีลานวดไทย จำกัด และคุณอัญชลี วิทยานันทพรกุล ผู้บริหาร บริษัท ซีเอ็ม พาราไดซ์ทัวร์ มาให้ความรู้ กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย (ครูบาโต)

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย (ครูบาโต)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ วัดพระบาทปางแฟน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง พร้อมพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ เจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย (ครูบาโต) น.ธ.เอก,ปธ. 3, พธ.บ, พธ.ม, ศศ.ม เจริญอายุวัฒนมงคล 48 ปี 28 พรรษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ผู้ช่วยเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน และทำบุญถวายเสนาสนะ วัดพระบาทปางแฟน ครบรอบ 125 ปี มีพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาแก่ผู้สอบได้บาลีและ นักธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอด ปีการศึกษา 2566 (กองทุนพระครูพิพัฒน์สุตสุนทร, ผจล.ชอ.) รางวัลครูสอน และ พระนิสิต สาขาวิชาภาษาบาลี มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาภาษาบาลี ถวายไทยธรรมแด่องค์เทศน์ พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ อนุโมทนาให้พรภาษาบาลี เป็นเสร็จพิธี.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย (ครูบาโต)

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย (ครูบาโต)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ วัดพระบาทปางแฟน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง พร้อมพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ เจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย (ครูบาโต) น.ธ.เอก,ปธ. 3, พธ.บ, พธ.ม, ศศ.ม เจริญอายุวัฒนมงคล 48 ปี 28 พรรษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ผู้ช่วยเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน และทำบุญถวายเสนาสนะ วัดพระบาทปางแฟน ครบรอบ 125 ปี มีพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาแก่ผู้สอบได้บาลีและ นักธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอด ปีการศึกษา 2566 (กองทุนพระครูพิพัฒน์สุตสุนทร, ผจล.ชอ.) รางวัลครูสอน และ พระนิสิต สาขาวิชาภาษาบาลี มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาภาษาบาลี ถวายไทยธรรมแด่องค์เทศน์ พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ อนุโมทนาให้พรภาษาบาลี เป็นเสร็จพิธี.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 พระราชรัชมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง และยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน ณ วิหารวัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 พระราชรัชมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง และยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน ณ วิหารวัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 พระราชรัชมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง และยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน ณ วิหารวัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com