google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 พระราชรัชมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง และยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน ณ วิหารวัดเชตวัน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com