google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

สุราษฎร์ธานี// ผู้บริหารบริษัทขนส่งโดยสารสาธารณะ “พันทิพย์” หารือ ผบ.เรือนจำกลางสุราษฎร์ฯ วางแผนเปิดเส้นทางเดินรถบรรเทาความเดือดร้อนให้ญาติผู้ต้องขังด้วยนโยบาย “สะดวก ปลอดภัย ไม่เอาเปรียบ”

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 29 กันยายน 2566 ที่เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี (แห่งใหม่) ม.3 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นายเอกสิทธิ์ กนกวิจิตร กรรมการผู้จัดการบริษัทพันทิพย์ (1970) จำกัด และนายอวิรุทย์ ชูมี (ปิ่น พันทิพย์) ผู้จัดการด้านความปลอดภัยขนส่งทางถนน (TSM) เข้าพบนายวิชาญ ศรีวิเศษ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ฯ ประเด็นหารือเรื่องการจัดเดินรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชนเส้นทางสุราษฎร์ฯ-เรือนจำฯ

โดยได้พูดคุยวางแผนเพื่อการจัดรถโดยสารให้บริการกับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ-ประชาชน และญาติที่ต้องการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกดังกล่าว เพื่อจะได้ใช้บริการรถโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ โดยคิดค่าโดยสารที่เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งจะมีรถโดยสารให้บริการในวันเวลาราชการ โดยเน้นเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนและญาติที่เดินทางมาเยี่ยมเป็นสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในเร็วๆนี้

สำหรับเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ที่ใหม่แห่งนี้ เป็นการช่วยลดการแออัด มีอาคารควบคุมที่มั่นคงแข็งแรง มีระบบควบคุมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสถานที่ฝึกวิชาชีพ เป็นมาตรฐานสากลในการควบคุมดูแลพัฒนาผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทุกๆ ด้าน โดยปัจจุบันเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี มีผู้ต้องขังเกือบสี่พันคนส่วนใหญ่ต้องโทษคดียาเสพติด

สุราษฎร์ธานี// ผู้บริหารบริษัทขนส่งโดยสารสาธารณะ “พันทิพย์” หารือ ผบ.เรือนจำกลางสุราษฎร์ฯ วางแผนเปิดเส้นทางเดินรถบรรเทาความเดือดร้อนให้ญาติผู้ต้องขังด้วยนโยบาย “สะดวก ปลอดภัย ไม่เอาเปรียบ”

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 29 กันยายน 2566 ที่เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี (แห่งใหม่) ม.3 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นายเอกสิทธิ์ กนกวิจิตร กรรมการผู้จัดการบริษัทพันทิพย์ (1970) จำกัด และนายอวิรุทย์ ชูมี (ปิ่น พันทิพย์) ผู้จัดการด้านความปลอดภัยขนส่งทางถนน (TSM) เข้าพบนายวิชาญ ศรีวิเศษ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ประเด็นเรื่องการจัดเดินรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชนเส้นทางสุราษฎร์ฯ-เรือนจำฯ

โดยได้พูดคุยวางแผนเพื่อการจัดรถโดยสารให้บริการกับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ-ประชาชน และญาติที่ต้องการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกดังกล่าว เพื่อจะได้ใช้บริการรถโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ โดยคิดค่าโดยสารที่เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งจะมีรถโดยสารให้บริการในวันเวลาราชการ โดยเน้นเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนและญาติที่เดินทางมาเยี่ยมเป็นสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในเร็วๆนี้

สำหรับเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ที่ใหม่แห่งนี้ เป็นการช่วยลดการแออัด มีอาคารควบคุมที่มั่นคงแข็งแรง มีระบบควบคุมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสถานที่ฝึกวิชาชีพ เป็นมาตรฐานสากลในการควบคุมดูแลพัฒนาผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทุกๆ ด้าน โดยปัจจุบันเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี มีผู้ต้องขังเกือบสี่พันคนส่วนใหญ่ต้องโทษคดียาเสพติด

สุราษฎร์ธานี// ผู้บริหารบริษัทขนส่งโดยสารสาธารณะ “พันทิพย์” หารือ ผบ.เรือนจำกลางสุราษฎร์ฯ วางแผนเปิดเส้นทางเดินรถบรรเทาความเดือดร้อนให้ญาติผู้ต้องขังด้วยนโยบาย “สะดวก ปลอดภัย ไม่เอาเปรียบ”

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 29 กันยายน 2566 ที่เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี (แห่งใหม่) ม.3 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นายเอกสิทธิ์ กนกวิจิตร กรรมการผู้จัดการบริษัทพันทิพย์ (1970) จำกัด และนายอวิรุทย์ ชูมี (ปิ่น พันทิพย์) ผู้จัดการด้านความปลอดภัยขนส่งทางถนน (TSM) เข้าพบนายวิชาญ ศรีวิเศษ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ประเด็นเรื่องการจัดเดินรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชนเส้นทางสุราษฎร์ฯ-เรือนจำฯ

โดยได้พูดคุยวางแผนเพื่อการจัดรถโดยสารให้บริการกับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ-ประชาชน และญาติที่ต้องการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกดังกล่าว เพื่อจะได้ใช้บริการรถโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ โดยคิดค่าโดยสารที่เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งจะมีรถโดยสารให้บริการในวันเวลาราชการ โดยเน้นเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนและญาติที่เดินทางมาเยี่ยมเป็นสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในเร็วๆนี้

สำหรับเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ที่ใหม่แห่งนี้ เป็นการช่วยลดการแออัด มีอาคารควบคุมที่มั่นคงแข็งแรง มีระบบควบคุมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสถานที่ฝึกวิชาชีพ เป็นมาตรฐานสากลในการควบคุมดูแลพัฒนาผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทุกๆ ด้าน โดยปัจจุบันเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี มีผู้ต้องขังเกือบสี่พันคนส่วนใหญ่ต้องโทษคดียาเสพติด

สุราษฎร์ธานี// ผู้บริหารบริษัทขนส่งโดยสารสาธารณะ “พันทิพย์” หารือ ผบ.เรือนจำกลางสุราษฎร์ฯ วางแผนเปิดเส้นทางเดินรถบรรเทาความเดือดร้อนให้ญาติผู้ต้องขังด้วยนโยบาย “สะดวก ปลอดภัย ไม่เอาเปรียบ”

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 29 กันยายน 2566 ที่เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี (แห่งใหม่) ม.3 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นายเอกสิทธิ์ กนกวิจิตร กรรมการผู้จัดการบริษัทพันทิพย์ (1970) จำกัด และนายอวิรุทย์ ชูมี (ปิ่น พันทิพย์) ผู้จัดการด้านความปลอดภัยขนส่งทางถนน (TSM) เข้าพบนายวิชาญ ศรีวิเศษ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ประเด็นเรื่องการจัดเดินรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชนเส้นทางสุราษฎร์ฯ-เรือนจำฯ

โดยได้พูดคุยวางแผนเพื่อการจัดรถโดยสารให้บริการกับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ-ประชาชน และญาติที่ต้องการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกดังกล่าว เพื่อจะได้ใช้บริการรถโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ โดยคิดค่าโดยสารที่เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งจะมีรถโดยสารให้บริการในวันเวลาราชการ โดยเน้นเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนและญาติที่เดินทางมาเยี่ยมเป็นสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในเร็วๆนี้

สำหรับเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ที่ใหม่แห่งนี้ เป็นการช่วยลดการแออัด มีอาคารควบคุมที่มั่นคงแข็งแรง มีระบบควบคุมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสถานที่ฝึกวิชาชีพ เป็นมาตรฐานสากลในการควบคุมดูแลพัฒนาผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทุกๆ ด้าน โดยปัจจุบันเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี มีผู้ต้องขังเกือบสี่พันคนส่วนใหญ่ต้องโทษคดียาเสพติด

สุราษฎร์ธานี// ผู้บริหารบริษัทขนส่งโดยสารสาธารณะ “พันทิพย์” หารือ ผบ.เรือนจำกลางสุราษฎร์ฯ วางแผนเปิดเส้นทางเดินรถบรรเทาความเดือดร้อนให้ญาติผู้ต้องขังด้วยนโยบาย “สะดวก ปลอดภัย ไม่เอาเปรียบ”

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 29 กันยายน 2566 ที่เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี (แห่งใหม่) ม.3 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นายเอกสิทธิ์ กนกวิจิตร กรรมการผู้จัดการบริษัทพันทิพย์ (1970) จำกัด และนายอวิรุทย์ ชูมี (ปิ่น พันทิพย์) ผู้จัดการด้านความปลอดภัยขนส่งทางถนน (TSM) เข้าพบนายวิชาญ ศรีวิเศษ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ประเด็นเรื่องการจัดเดินรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชนเส้นทางสุราษฎร์ฯ-เรือนจำฯ

โดยได้พูดคุยวางแผนเพื่อการจัดรถโดยสารให้บริการกับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ-ประชาชน และญาติที่ต้องการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกดังกล่าว เพื่อจะได้ใช้บริการรถโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ โดยคิดค่าโดยสารที่เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งจะมีรถโดยสารให้บริการในวันเวลาราชการ โดยเน้นเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนและญาติที่เดินทางมาเยี่ยมเป็นสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในเร็วๆนี้

สำหรับเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ที่ใหม่แห่งนี้ เป็นการช่วยลดการแออัด มีอาคารควบคุมที่มั่นคงแข็งแรง มีระบบควบคุมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสถานที่ฝึกวิชาชีพ เป็นมาตรฐานสากลในการควบคุมดูแลพัฒนาผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทุกๆ ด้าน โดยปัจจุบันเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี มีผู้ต้องขังเกือบสี่พันคนส่วนใหญ่ต้องโทษคดียาเสพติด

สุราษฎร์ธานี// ผู้บริหารบริษัทขนส่งโดยสารสาธารณะ “พันทิพย์” หารือ ผบ.เรือนจำกลางสุราษฎร์ฯ วางแผนเปิดเส้นทางเดินรถบรรเทาความเดือดร้อนให้ญาติผู้ต้องขังด้วยนโยบาย “สะดวก ปลอดภัย ไม่เอาเปรียบ”

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 29 กันยายน 2566 ที่เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี (แห่งใหม่) ม.3 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี นายเอกสิทธิ์ กนกวิจิตร กรรมการผู้จัดการบริษัทพันทิพย์ (1970) จำกัด และนายอวิรุทย์ ชูมี (ปิ่น พันทิพย์) ผู้จัดการด้านความปลอดภัยขนส่งทางถนน (TSM) เข้าพบนายวิชาญ ศรีวิเศษ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ประเด็นเรื่องการจัดเดินรถโดยสารสาธารณะเพื่อให้บริการประชาชนเส้นทางสุราษฎร์ฯ-เรือนจำฯ

โดยได้พูดคุยวางแผนเพื่อการจัดรถโดยสารให้บริการกับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ-ประชาชน และญาติที่ต้องการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกดังกล่าว เพื่อจะได้ใช้บริการรถโดยสารทั้งขาไป-ขากลับ โดยคิดค่าโดยสารที่เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งจะมีรถโดยสารให้บริการในวันเวลาราชการ โดยเน้นเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนและญาติที่เดินทางมาเยี่ยมเป็นสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในเร็วๆนี้

สำหรับเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ที่ใหม่แห่งนี้ เป็นการช่วยลดการแออัด มีอาคารควบคุมที่มั่นคงแข็งแรง มีระบบควบคุมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีสถานที่ฝึกวิชาชีพ เป็นมาตรฐานสากลในการควบคุมดูแลพัฒนาผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทุกๆ ด้าน โดยปัจจุบันเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี มีผู้ต้องขังเกือบสี่พันคนส่วนใหญ่ต้องโทษคดียาเสพติด

สุราษฎร์ธานี// เซ็นทรัลพัฒนา จัด CPN Business Matching (Southern) 2023 ต่อยอดธุรกิจคู่ค้า รวมแบรนด์ดังทั่วภาคใต้ขยายไปยังทุกภูมิภาค.

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 28 กันยายน ที่ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ไทย-ผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขา ทั่วประเทศเดินหน้าส่งมอบโอกาสให้คู่ค้าและผู้สนใจที่จะร่วมธุรกิจ ในงาน CPN Business Matching (Southern) 2023 นับเป็นครั้งที่3 ของศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลที่มีการจัดกิจกรรมระหว่าง ผู้บริหาร, กลุ่มธุรกิจ ในเครือเซ็นทรัล และผู้ประกอบการ

ให้มีโอกาสได้มาพบปะเจรจา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ และถ่ายทอดเรื่องราวในทุกๆด้านให้กับผู้ประกอบการได้เห็นภาพรวมของแต่ละศูนย์การค้าตลอดจนข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสรรพื้นที่ดีๆ สำหรับขยายกิจการโดยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อเสริมแกร่งความรู้ในโลกค้าปลีกยุคใหม่โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 150 ท่าน

คุณสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้จัดการทั่วไปเขตภาคใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน), คุณวิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป เขตภูเก็ต บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ คณะผู้บริหารจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รวม 5 สาขาภาคใต้ ได้แก่สาขาจาก สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สมุย, หาดใหญ่ และภูเก็ต เข้าร่วมพบปะพูดคุยและให้คำแนะนำผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดด้วยบรรยากาศชื่นมื่น-เป็นกันเอง

ทั้งนี้ ยังได้รับความสนใจจากร้านค้า 80 แบรนด์ดังทั่วภาคใต้ ประกอบไปด้วยร้านค้าจาก กลุ่มแฟชั่น, อาหารเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ความงาม, สินค้า Technologist โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี.

สุราษฎร์ธานี// เซ็นทรัลพัฒนา จัด CPN Business Matching (Southern) 2023 ต่อยอดธุรกิจคู่ค้า รวมแบรนด์ดังทั่วภาคใต้ขยายไปยังทุกภูมิภาค.

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 28 กันยายน ที่ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ไทย-ผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขา ทั่วประเทศเดินหน้าส่งมอบโอกาสให้คู่ค้าและผู้สนใจที่จะร่วมธุรกิจ ในงาน CPN Business Matching (Southern) 2023 นับเป็นครั้งที่3 ของศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลที่มีการจัดกิจกรรมระหว่าง ผู้บริหาร, กลุ่มธุรกิจ ในเครือเซ็นทรัล และผู้ประกอบการ

ให้มีโอกาสได้มาพบปะเจรจา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ และถ่ายทอดเรื่องราวในทุกๆด้านให้กับผู้ประกอบการได้เห็นภาพรวมของแต่ละศูนย์การค้าตลอดจนข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสรรพื้นที่ดีๆ สำหรับขยายกิจการโดยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อเสริมแกร่งความรู้ในโลกค้าปลีกยุคใหม่โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 150 ท่าน

คุณสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้จัดการทั่วไปเขตภาคใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน), คุณวิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป เขตภูเก็ต บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ คณะผู้บริหารจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รวม 5 สาขาภาคใต้ ได้แก่สาขาจาก สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สมุย, หาดใหญ่ และภูเก็ต เข้าร่วมพบปะพูดคุยและให้คำแนะนำผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดด้วยบรรยากาศชื่นมื่น-เป็นกันเอง

ทั้งนี้ ยังได้รับความสนใจจากร้านค้า 80 แบรนด์ดังทั่วภาคใต้ ประกอบไปด้วยร้านค้าจาก กลุ่มแฟชั่น, อาหารเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ความงาม, สินค้า Technologist โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี.

สุราษฎร์ธานี// เซ็นทรัลพัฒนา จัด CPN Business Matching (Southern) 2023 ต่อยอดธุรกิจคู่ค้า รวมแบรนด์ดังทั่วภาคใต้ขยายไปยังทุกภูมิภาค.

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 28 กันยายน ที่ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ไทย-ผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขา ทั่วประเทศเดินหน้าส่งมอบโอกาสให้คู่ค้าและผู้สนใจที่จะร่วมธุรกิจ ในงาน CPN Business Matching (Southern) 2023 นับเป็นครั้งที่3 ของศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลที่มีการจัดกิจกรรมระหว่าง ผู้บริหาร, กลุ่มธุรกิจ ในเครือเซ็นทรัล และผู้ประกอบการ

ให้มีโอกาสได้มาพบปะเจรจา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ และถ่ายทอดเรื่องราวในทุกๆด้านให้กับผู้ประกอบการได้เห็นภาพรวมของแต่ละศูนย์การค้าตลอดจนข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสรรพื้นที่ดีๆ สำหรับขยายกิจการโดยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อเสริมแกร่งความรู้ในโลกค้าปลีกยุคใหม่โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 150 ท่าน

คุณสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้จัดการทั่วไปเขตภาคใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน), คุณวิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป เขตภูเก็ต บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ คณะผู้บริหารจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รวม 5 สาขาภาคใต้ ได้แก่สาขาจาก สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สมุย, หาดใหญ่ และภูเก็ต เข้าร่วมพบปะพูดคุยและให้คำแนะนำผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดด้วยบรรยากาศชื่นมื่น-เป็นกันเอง

ทั้งนี้ ยังได้รับความสนใจจากร้านค้า 80 แบรนด์ดังทั่วภาคใต้ ประกอบไปด้วยร้านค้าจาก กลุ่มแฟชั่น, อาหารเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ความงาม, สินค้า Technologist โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี.

สุราษฎร์ธานี// เซ็นทรัลพัฒนา จัด CPN Business Matching (Southern) 2023 ต่อยอดธุรกิจคู่ค้า รวมแบรนด์ดังทั่วภาคใต้ขยายไปยังทุกภูมิภาค.

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 28 กันยายน ที่ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ไทย-ผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขา ทั่วประเทศเดินหน้าส่งมอบโอกาสให้คู่ค้าและผู้สนใจที่จะร่วมธุรกิจ ในงาน CPN Business Matching (Southern) 2023 นับเป็นครั้งที่3 ของศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลที่มีการจัดกิจกรรมระหว่าง ผู้บริหาร, กลุ่มธุรกิจ ในเครือเซ็นทรัล และผู้ประกอบการ

ให้มีโอกาสได้มาพบปะเจรจา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ และถ่ายทอดเรื่องราวในทุกๆด้านให้กับผู้ประกอบการได้เห็นภาพรวมของแต่ละศูนย์การค้าตลอดจนข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสรรพื้นที่ดีๆ สำหรับขยายกิจการโดยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อเสริมแกร่งความรู้ในโลกค้าปลีกยุคใหม่โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 150 ท่าน

คุณสรัล ตันติจำนรรจ์ ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้จัดการทั่วไปเขตภาคใต้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน), คุณวิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป เขตภูเก็ต บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) และ คณะผู้บริหารจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รวม 5 สาขาภาคใต้ ได้แก่สาขาจาก สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สมุย, หาดใหญ่ และภูเก็ต เข้าร่วมพบปะพูดคุยและให้คำแนะนำผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดด้วยบรรยากาศชื่นมื่น-เป็นกันเอง

ทั้งนี้ ยังได้รับความสนใจจากร้านค้า 80 แบรนด์ดังทั่วภาคใต้ ประกอบไปด้วยร้านค้าจาก กลุ่มแฟชั่น, อาหารเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ความงาม, สินค้า Technologist โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com