ร้อยเอ็ด ผลการนับคะแนนเบื้องต้น อย่างไม่เป็นทางการ ล่าสุดเพื่อไทยร่วงไปแล้ว 3 เขต

ร้อยเอ็ด ผลการนับคะแนนเบื้องต้น อย่างไม่เป็นทางการ ล่าสุดเพื่อไทยร่วงไปแล้ว 3 เขต พรรคเพื่อไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ตก 3 เขตประกอบไปด้วย เขต 1 เขต 3 และเขต 7

เขตเลือกตั้ง 1 ผู้มาใช้สิทธิ 69,298 คน (54.91%)
อันดับ 1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนา 29,324
อันดับ 2 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ พรรคเพื่อไทย 23,665
อันดับ 3 นายเกียรติศักดฺ์ ไค่นุ่นกา ก้าวไกล 10,606

เขต 2 ผู้มาใช้สิทธิ์ 83,382 คน (61.11%)
อันดับ 1 ดร.ฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย 26,256
อันดับ 2 นายทินกร อ่อนประทุม พรรคก้าวไกล 22029
อันดับ 3 นายเอกรัฐ พลซื่อ พรรคพลังประชารัฐ 20630

เขต 3 ผู้มาใช้สิทธิ์ 75,382 คน (56.94%)
อันดับ 1 นางรัชนี พลซื่อ พรรคพลังประชารัฐ 31,740
อันดับ 2 นายนิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทยนาย 27,253
อันดับ 3 ทักษิณ พลเยี่ยม ก้าวไกล10,475

เขต 4 …ผู้มาใช้สิทธิ์ 77,526 คน (59.73%)
อันดับ 1 นายนรากร นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย 32,947
อันดับ 2 น.ส.กัญจน์พร วงศ์เวไนย พรรคพลังประชารัฐ 22,566
อันดับ 3 นายวัจน์คมกรช ศรีวะรมย์ ก้าวไกล 13,945

เขต 5 ผู้มาใช้สิทธิ์ 73,748 คน (55.22%)
อันดับ 1 นางสาวจิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย 50,975
อันดับ 2 นายประวิทย์ มานะดี ก้าวไกล 11,293
อันดับ 3 นายเผด็จศิล สลักศิลป์ รวมไทยสร้างชาติ 2,457

เขต 6 ผู้มาใช้สิทธิ์ 47,846 คน (36.70%)
อันดับที่ 1 นายกิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย (นำโด่ง) 20255
อันดับที่ 2 นายคารม พลพรกลาง ภูมิใจไทย 9,067
อันดับที่ 3 นายธนชัย สินธุไพร ไทยสร้างไทย 6,334

เขต 7 ผู้มาใช้สิทธิ์ 89,813 คน(66.90%)
อันดับที่ 1 นายชัชวาล แพทย์ยาไทย พรรคไทยสร้างไทย (นำโด่ง) 40,961
อันดับที่ 2 นายศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย 20,444
อันดับที่ 3 ประทักษ์ พาโคกทม ก้าวไกล 11,822

เขต 8 ผู้มาใช้สิทธิ์ 73,643 คน(55.92%)
อันดับ 1 ชญาภา สินธุไพร พรรคเพื่อไทย ชนะขาด 29,852
อันดับ 2 นางจุรีพร สินธุไพร พรรคไทยสร้างไทย 13,691
อันดับ 3 นายวันชัย วงค์อามาตย์ ก้าวไกล 7,928

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

%d bloggers like this: