google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เกาะพะงันรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไข เน้นย้ำทุกภาคส่วนทำงานด้วยความสามัคคีหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

วันนี้(26 ม.ค.67) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อรับฟังปัญหาจากส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลตลอดการลงพื้นที่ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่มุ่งมั่นทำงานด้วยความรัก ความสามัคคี หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ที่สำคัญขอให้ร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ อย่างจริงจัง เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนและสังคม

สำหรับอำเภอเกาะพะงัน แบ่งการปกครองเป็น 3 ตำบล 17 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 18,304 ครัวเรือน ประชากร 18,823 คน ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ คือ ปัญหาขยะสะสม เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประสบปัญหาขยะสะสม ส่งกลิ่นเหม็นและเกิดน้ำเสีย ประชาชนได้รับผลกระทบในด้านสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม และอีกปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ จากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมของทุกปี ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำใช้เพื่อประกอบธุรกิจ จึงมีความต้องการแหล่งกักเก็บน้ำดิบขนาดใหญ่เพิ่ม ทั้งในตำบลเกาะพะงัน บ้านใต้ และตำบลเกาะเต่า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้รับทราบปัญหาพร้อมกับหารือร่วมกับหัวหน้าส่วน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com