กกต.จันทบุรีจัดประชุมซักซ้อมเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส.

กกต.จันทบุรีจัดประชุมซักซ้อมเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส.

กกต.จันทบุรีจัดประชุมซักซ้อมเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส. มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 831 หน่วยจาก 3 เขตจำนวนผู้มีสิทธิ 428,280 คน
วันนี้ ( 29 มี.ค.66 ) ที่ห้องประชุม กกต.จังหวัดจันทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง / ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง / คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานทั้ง 3 เขตเลือกตั้งของจังหวัดจันทบุรีเพื่อซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และเลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566

โดยนายอำนาจ ผุสดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ของจังหวัดจันทบุรียังคงมี 3 เขตเลือกตั้ง แต่ในส่วนของเขตเลือกตั้งที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลง รวมพื้นที่อำเภอมะขามบางส่วน เฉพาะ ตำบลท่าหลวง ตำบลมะขาม ตำบลอ่างคิรี และตำบลวังแซ้มมาอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 โดยจังหวัดจันทบุรีมีจำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 428,280 คน( ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565) มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 831 หน่วย สำหรับผู้มีสิทธิที่ประสงค์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต และนอกเขตขอให้ไปขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 9 เมษายน 2566 ไปด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจผู้แทนในการขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่ที่ว่าการอำเภอ หรือทางไปรษณีย์ส่งนายทะเบียนอำเภอ หรือทางเว็บไซต์กกต.https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/#/main ส่วนการรับสมัคร ส.ส.กำหนดวันรับสมัครในระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566

โดยเปิดรับสมัครที่สำนักงาน กกต.จังหวัดจันทบุรี และกกต.จังหวัดจันทบุรีมีความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้แล้วอย่างเต็มรูปแบบ และคาดการณ์ว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในวันเลือกตั้งสามารถรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

พะเยา สนามเลือกตั้ง สส.ว่าที่ผู้สมัคร สส.ชิงลงพื้นที่เปิดตัวเขตเลือกตั้งของตัวเอง

พะเยา สนามเลือกตั้ง สส.ว่าที่ผู้สมัคร สส.ชิงลงพื้นที่เปิดตัวเขตเลือกตั้งของตัวเอง

วันที่ 28 มี.ค 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรดาว่าที่ผู้สมัคร ส.สในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.แต่ละพรรคกันแล้ว โดยพรรครวมไทยสร้างชาติ มีว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต1 นายดีระพัฒน์ ชนนันทพันธ์ เขต 2 นายมานัส ทาระจีน เขต3 นายไพโรจน์ ตันบรรจง และพรรคเพื่อไทย นายศุภชาติ ฟองจำ
พล.ต.ต.ธรรมนูญ มั่นคง
นายเกรียงศักดิ์ ใจดุ
และว่าที่ผู้สมัครก้าวไกล
เขต 1 วิสา บุญนัดดา
เขต 2 วิทวัส รัชตาจ้าย
เขต 3 ชัยประพันธ์ สิงห์ชัย

ต่างพากันนำเอกสารและพรรคแนะนำตัวของตัวเองพบปะชาวบ้าน เพื่อแนะนำตัว และพรรค ในเขตพื้นที่ที่ตนเองลงสมัครส.ส เพื่ออ้อนขอคะแนนเสียง ไว้ก่อน ถึงยังไม่มีหมายเลขประจำตัว ก็ไม่มีปัญหา ถือเป็นการพบปะชาวบ้านแนะนำพรรคไปก่อนก่อนที่ไปสมัครเอาเบอร์ของตัวเองในวันรับสมัครที่หลัง

วันนี้ นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัยว่าที่ผู้สมัครสส. พรรคก้าวไกลเขต 3 ได้เดินเคาะประตูบ้านอ้อนขอคะแนนเสียงให้กับตัวเองและพรรคพร้อมชูนโยบายของพรรคให้กับชาวบ้านสันป่าหนาด ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ ซึ่งชาวบ้านก็ได้ตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับจังหวัดพะเยามีเขตเลือกตั้ง 3 เขต เขต1 อ.เมืองพะเยา อ.แม่ใจ ,เขต 2 อ.จุน อ.เชียงคำ อ.ภูซาง ,เขต 3 อ. ภูกามยาว อ.ดอกคำใต้ อ.ปง อ.เชียงม่วนมี สส. 3คน เขตละ 1คน

“พรรคเสมอภาค” ประกาศขอรับการสนับสนุนค่าทำป้ายหาเสียงชิ้นละ 300 บาท ชู นโยบายแก้ปัญหาปากท้อง นำศีลห้าพัฒนาชาติ หนุนทุกศาสนาสร้างพลเมืองดี

“พรรคเสมอภาค” ประกาศขอรับการสนับสนุนค่าทำป้ายหาเสียงชิ้นละ 300 บาท ชู นโยบายแก้ปัญหาปากท้อง นำศีลห้าพัฒนาชาติ หนุนทุกศาสนาสร้างพลเมืองดี

นางรฎาวัญ(ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเสมอภาค แถลงข่าวในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2/2566 พรรคเสมอภาค วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์วัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงนโยบายสำคัญของพรรคเสมอภาคที่จะใช้นโยบายดีๆเป็นกลยุทธต่อสู้กับอำนาจเงินซื้อเสียงในการหาเสียงเลือกตั้ง ตนเคยฝ่าอำนาจเงินซื้อเสียงเข้าสู่สภาได้อย่างขาวสะอาด ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนถล่มทลาย ได้เข้าสภาฯเป็นส.ส.พะเยาตั้งแต่สมัยแรก สำหรับการเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ตนมีสถานะเป็นหัวหน้าพรรคเสมอภาค จะต้องรณรงค์ขอเสียงสนับสนุนจากประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้คะแนนเสียงมากกว่า 350,000 คะแนน จึงจะมีโอกาสได้เข้าสภาอีกครั้ง โดยพรรคเสมอภาคตั้งเป้า ให้ได้ส.ส.มากกว่า 25คน เพื่อให้มีเสียงในสภามากพอในการเสนอกฎหมายที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาความยากจนปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย แม่ค้าในตลาด หาบเร่ แผงลอย คนขับรถรับจ้างทุกประเภทเช่นแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์ เพื่อช่วยเหลือคนยากจนหาเช้ากินค่ำ ได้มีกินมีใช้ เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำได้ง่าย ไม่ต้องอาศัยกู้เงินนอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดๆ เกษตรกรชาวนาชาวสวน ชาวไร่ จะมีสิทธิ์ร่วมกำหนดราคาขายผลผลิต และสามารถกำหนดให้มีกำไรขั้นต่ำ 30% โดยที่พรรคเสมอภาคได้”แปลงนโยบายเป็นกฎหมาย”ไว้หลายฉบับเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ให้ภาครัฐต้องดำเนินการช่วยเหลือตามกฎหมาย หากไม่ทำตามกฎหมายก็จะมีความผิดจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

นางรฎาวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราตั้งพรรคเสมอภาคขึ้นมาก็เพื่อจะนำประสบการณ์การเมืองสีขาวที่ตนเองได้ทำและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นความจริงได้ คือการไม่ซื้อเสียงเลยและการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตอบแทนพระคุณของประชาชนที่ให้การสนับสนุนตนได้เข้าสภาอย่างขาวสะอาด จึงอยากจะสนับสนุนให้มีนักการเมืองรุ่นใหม่มาร่วมสร้างการเมืองสีขาวด้วยกัน โดยพรรคเสมอภาคมีนโยบายจะนำหลักธรรมะ ศีลห้า มาพัฒนาคนเพื่อให้คนพัฒนาชาติ โอกาสนี้จึงขอกำลังใจขอรับการสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกสาขาอาชีพที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ดียิ่งขึ้นเป็นการเมืองที่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่างแท้จริง และมีฝีมือในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติ ช่วยกันบริจาคค่าใช้จ่ายในการหาเสียง เช่น ค่าป้ายหาเสียงและการติดตั้ง ชิ้นละ 300 บาท ค่าแผ่นพับนโยบายพรรค ชิ้นละ 55 สตางค์ ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง เป็นต้น ท่านใดพร้อมเป็นหนึ่งในพลังร่วมสร้างนักการเมืองดี สร้างพรรคการเมืองดี สร้าง”การเมืองสีขาว” สอบถามได้ที่ 086-4556164 และ 089-8142466 ขอขอบพระคุณล่วงหน้าทุกท่านที่จะช่วยขับเคลื่อนพรรคเสมอภาคค่ะ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

“พรรคเสมอภาค” ประกาศขอรับการสนับสนุนค่าทำป้ายหาเสียงชิ้นละ 300 บาท ชู นโยบายแก้ปัญหาปากท้อง นำศีลห้าพัฒนาชาติ หนุนทุกศาสนาสร้างพลเมืองดี

“พรรคเสมอภาค” ประกาศขอรับการสนับสนุนค่าทำป้ายหาเสียงชิ้นละ 300 บาท ชู นโยบายแก้ปัญหาปากท้อง นำศีลห้าพัฒนาชาติ หนุนทุกศาสนาสร้างพลเมืองดี

นางรฎาวัญ(ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเสมอภาค แถลงข่าวในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2/2566 พรรคเสมอภาค วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์วัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงนโยบายสำคัญของพรรคเสมอภาคที่จะใช้นโยบายดีๆเป็นกลยุทธต่อสู้กับอำนาจเงินซื้อเสียงในการหาเสียงเลือกตั้ง ตนเคยฝ่าอำนาจเงินซื้อเสียงเข้าสู่สภาได้อย่างขาวสะอาด ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนถล่มทลาย ได้เข้าสภาฯเป็นส.ส.พะเยาตั้งแต่สมัยแรก สำหรับการเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ตนมีสถานะเป็นหัวหน้าพรรคเสมอภาค จะต้องรณรงค์ขอเสียงสนับสนุนจากประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้คะแนนเสียงมากกว่า 350,000 คะแนน จึงจะมีโอกาสได้เข้าสภาอีกครั้ง โดยพรรคเสมอภาคตั้งเป้า ให้ได้ส.ส.มากกว่า 25คน เพื่อให้มีเสียงในสภามากพอในการเสนอกฎหมายที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาความยากจนปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย แม่ค้าในตลาด หาบเร่ แผงลอย คนขับรถรับจ้างทุกประเภทเช่นแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์ เพื่อช่วยเหลือคนยากจนหาเช้ากินค่ำ ได้มีกินมีใช้ เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำได้ง่าย ไม่ต้องอาศัยกู้เงินนอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดๆ เกษตรกรชาวนาชาวสวน ชาวไร่ จะมีสิทธิ์ร่วมกำหนดราคาขายผลผลิต และสามารถกำหนดให้มีกำไรขั้นต่ำ 30% โดยที่พรรคเสมอภาคได้”แปลงนโยบายเป็นกฎหมาย”ไว้หลายฉบับเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ให้ภาครัฐต้องดำเนินการช่วยเหลือตามกฎหมาย หากไม่ทำตามกฎหมายก็จะมีความผิดจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

นางรฎาวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราตั้งพรรคเสมอภาคขึ้นมาก็เพื่อจะนำประสบการณ์การเมืองสีขาวที่ตนเองได้ทำและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นความจริงได้ คือการไม่ซื้อเสียงเลยและการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตอบแทนพระคุณของประชาชนที่ให้การสนับสนุนตนได้เข้าสภาอย่างขาวสะอาด จึงอยากจะสนับสนุนให้มีนักการเมืองรุ่นใหม่มาร่วมสร้างการเมืองสีขาวด้วยกัน โดยพรรคเสมอภาคมีนโยบายจะนำหลักธรรมะ ศีลห้า มาพัฒนาคนเพื่อให้คนพัฒนาชาติ โอกาสนี้จึงขอกำลังใจขอรับการสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกสาขาอาชีพที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ดียิ่งขึ้นเป็นการเมืองที่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่างแท้จริง และมีฝีมือในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติ ช่วยกันบริจาคค่าใช้จ่ายในการหาเสียง เช่น ค่าป้ายหาเสียงและการติดตั้ง ชิ้นละ 300 บาท ค่าแผ่นพับนโยบายพรรค ชิ้นละ 55 สตางค์ ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง เป็นต้น ท่านใดพร้อมเป็นหนึ่งในพลังร่วมสร้างนักการเมืองดี สร้างพรรคการเมืองดี สร้าง”การเมืองสีขาว” สอบถามได้ที่ 086-4556164 และ 089-8142466 ขอขอบพระคุณล่วงหน้าทุกท่านที่จะช่วยขับเคลื่อนพรรคเสมอภาคค่ะ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

“พรรคเสมอภาค” ประกาศขอรับการสนับสนุนค่าทำป้ายหาเสียงชิ้นละ 300 บาท ชู นโยบายแก้ปัญหาปากท้อง นำศีลห้าพัฒนาชาติ หนุนทุกศาสนาสร้างพลเมืองดี

“พรรคเสมอภาค” ประกาศขอรับการสนับสนุนค่าทำป้ายหาเสียงชิ้นละ 300 บาท ชู นโยบายแก้ปัญหาปากท้อง นำศีลห้าพัฒนาชาติ หนุนทุกศาสนาสร้างพลเมืองดี

นางรฎาวัญ(ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเสมอภาค แถลงข่าวในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2/2566 พรรคเสมอภาค วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์วัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงนโยบายสำคัญของพรรคเสมอภาคที่จะใช้นโยบายดีๆเป็นกลยุทธต่อสู้กับอำนาจเงินซื้อเสียงในการหาเสียงเลือกตั้ง ตนเคยฝ่าอำนาจเงินซื้อเสียงเข้าสู่สภาได้อย่างขาวสะอาด ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนถล่มทลาย ได้เข้าสภาฯเป็นส.ส.พะเยาตั้งแต่สมัยแรก สำหรับการเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ตนมีสถานะเป็นหัวหน้าพรรคเสมอภาค จะต้องรณรงค์ขอเสียงสนับสนุนจากประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้คะแนนเสียงมากกว่า 350,000 คะแนน จึงจะมีโอกาสได้เข้าสภาอีกครั้ง โดยพรรคเสมอภาคตั้งเป้า ให้ได้ส.ส.มากกว่า 25คน เพื่อให้มีเสียงในสภามากพอในการเสนอกฎหมายที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาความยากจนปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย แม่ค้าในตลาด หาบเร่ แผงลอย คนขับรถรับจ้างทุกประเภทเช่นแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์ เพื่อช่วยเหลือคนยากจนหาเช้ากินค่ำ ได้มีกินมีใช้ เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำได้ง่าย ไม่ต้องอาศัยกู้เงินนอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดๆ เกษตรกรชาวนาชาวสวน ชาวไร่ จะมีสิทธิ์ร่วมกำหนดราคาขายผลผลิต และสามารถกำหนดให้มีกำไรขั้นต่ำ 30% โดยที่พรรคเสมอภาคได้”แปลงนโยบายเป็นกฎหมาย”ไว้หลายฉบับเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ให้ภาครัฐต้องดำเนินการช่วยเหลือตามกฎหมาย หากไม่ทำตามกฎหมายก็จะมีความผิดจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

นางรฎาวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราตั้งพรรคเสมอภาคขึ้นมาก็เพื่อจะนำประสบการณ์การเมืองสีขาวที่ตนเองได้ทำและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นความจริงได้ คือการไม่ซื้อเสียงเลยและการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตอบแทนพระคุณของประชาชนที่ให้การสนับสนุนตนได้เข้าสภาอย่างขาวสะอาด จึงอยากจะสนับสนุนให้มีนักการเมืองรุ่นใหม่มาร่วมสร้างการเมืองสีขาวด้วยกัน โดยพรรคเสมอภาคมีนโยบายจะนำหลักธรรมะ ศีลห้า มาพัฒนาคนเพื่อให้คนพัฒนาชาติ โอกาสนี้จึงขอกำลังใจขอรับการสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกสาขาอาชีพที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ดียิ่งขึ้นเป็นการเมืองที่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่างแท้จริง และมีฝีมือในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติ ช่วยกันบริจาคค่าใช้จ่ายในการหาเสียง เช่น ค่าป้ายหาเสียงและการติดตั้ง ชิ้นละ 300 บาท ค่าแผ่นพับนโยบายพรรค ชิ้นละ 55 สตางค์ ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง เป็นต้น ท่านใดพร้อมเป็นหนึ่งในพลังร่วมสร้างนักการเมืองดี สร้างพรรคการเมืองดี สร้าง”การเมืองสีขาว” สอบถามได้ที่ 086-4556164 และ 089-8142466 ขอขอบพระคุณล่วงหน้าทุกท่านที่จะช่วยขับเคลื่อนพรรคเสมอภาคค่ะ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

“พรรคเสมอภาค” ประกาศขอรับการสนับสนุนค่าทำป้ายหาเสียงชิ้นละ 300 บาท ชู นโยบายแก้ปัญหาปากท้อง นำศีลห้าพัฒนาชาติ หนุนทุกศาสนาสร้างพลเมืองดี

“พรรคเสมอภาค” ประกาศขอรับการสนับสนุนค่าทำป้ายหาเสียงชิ้นละ 300 บาท ชู นโยบายแก้ปัญหาปากท้อง นำศีลห้าพัฒนาชาติ หนุนทุกศาสนาสร้างพลเมืองดี

นางรฎาวัญ(ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเสมอภาค แถลงข่าวในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2/2566 พรรคเสมอภาค วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์วัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงนโยบายสำคัญของพรรคเสมอภาคที่จะใช้นโยบายดีๆเป็นกลยุทธต่อสู้กับอำนาจเงินซื้อเสียงในการหาเสียงเลือกตั้ง ตนเคยฝ่าอำนาจเงินซื้อเสียงเข้าสู่สภาได้อย่างขาวสะอาด ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนถล่มทลาย ได้เข้าสภาฯเป็นส.ส.พะเยาตั้งแต่สมัยแรก สำหรับการเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ตนมีสถานะเป็นหัวหน้าพรรคเสมอภาค จะต้องรณรงค์ขอเสียงสนับสนุนจากประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้คะแนนเสียงมากกว่า 350,000 คะแนน จึงจะมีโอกาสได้เข้าสภาอีกครั้ง โดยพรรคเสมอภาคตั้งเป้า ให้ได้ส.ส.มากกว่า 25คน เพื่อให้มีเสียงในสภามากพอในการเสนอกฎหมายที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาความยากจนปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย แม่ค้าในตลาด หาบเร่ แผงลอย คนขับรถรับจ้างทุกประเภทเช่นแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์ เพื่อช่วยเหลือคนยากจนหาเช้ากินค่ำ ได้มีกินมีใช้ เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำได้ง่าย ไม่ต้องอาศัยกู้เงินนอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดๆ เกษตรกรชาวนาชาวสวน ชาวไร่ จะมีสิทธิ์ร่วมกำหนดราคาขายผลผลิต และสามารถกำหนดให้มีกำไรขั้นต่ำ 30% โดยที่พรรคเสมอภาคได้”แปลงนโยบายเป็นกฎหมาย”ไว้หลายฉบับเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ให้ภาครัฐต้องดำเนินการช่วยเหลือตามกฎหมาย หากไม่ทำตามกฎหมายก็จะมีความผิดจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

นางรฎาวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราตั้งพรรคเสมอภาคขึ้นมาก็เพื่อจะนำประสบการณ์การเมืองสีขาวที่ตนเองได้ทำและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นความจริงได้ คือการไม่ซื้อเสียงเลยและการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตอบแทนพระคุณของประชาชนที่ให้การสนับสนุนตนได้เข้าสภาอย่างขาวสะอาด จึงอยากจะสนับสนุนให้มีนักการเมืองรุ่นใหม่มาร่วมสร้างการเมืองสีขาวด้วยกัน โดยพรรคเสมอภาคมีนโยบายจะนำหลักธรรมะ ศีลห้า มาพัฒนาคนเพื่อให้คนพัฒนาชาติ โอกาสนี้จึงขอกำลังใจขอรับการสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกสาขาอาชีพที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ดียิ่งขึ้นเป็นการเมืองที่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่างแท้จริง และมีฝีมือในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติ ช่วยกันบริจาคค่าใช้จ่ายในการหาเสียง เช่น ค่าป้ายหาเสียงและการติดตั้ง ชิ้นละ 300 บาท ค่าแผ่นพับนโยบายพรรค ชิ้นละ 55 สตางค์ ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง เป็นต้น ท่านใดพร้อมเป็นหนึ่งในพลังร่วมสร้างนักการเมืองดี สร้างพรรคการเมืองดี สร้าง”การเมืองสีขาว” สอบถามได้ที่ 086-4556164 และ 089-8142466 ขอขอบพระคุณล่วงหน้าทุกท่านที่จะช่วยขับเคลื่อนพรรคเสมอภาคค่ะ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

“พรรคเสมอภาค” ประกาศขอรับการสนับสนุนค่าทำป้ายหาเสียงชิ้นละ 300 บาท ชู นโยบายแก้ปัญหาปากท้อง นำศีลห้าพัฒนาชาติ หนุนทุกศาสนาสร้างพลเมืองดี

“พรรคเสมอภาค” ประกาศขอรับการสนับสนุนค่าทำป้ายหาเสียงชิ้นละ 300 บาท ชู นโยบายแก้ปัญหาปากท้อง นำศีลห้าพัฒนาชาติ หนุนทุกศาสนาสร้างพลเมืองดี

นางรฎาวัญ(ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าพรรคเสมอภาค แถลงข่าวในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2/2566 พรรคเสมอภาค วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์วัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงนโยบายสำคัญของพรรคเสมอภาคที่จะใช้นโยบายดีๆเป็นกลยุทธต่อสู้กับอำนาจเงินซื้อเสียงในการหาเสียงเลือกตั้ง ตนเคยฝ่าอำนาจเงินซื้อเสียงเข้าสู่สภาได้อย่างขาวสะอาด ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนถล่มทลาย ได้เข้าสภาฯเป็นส.ส.พะเยาตั้งแต่สมัยแรก สำหรับการเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ตนมีสถานะเป็นหัวหน้าพรรคเสมอภาค จะต้องรณรงค์ขอเสียงสนับสนุนจากประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้คะแนนเสียงมากกว่า 350,000 คะแนน จึงจะมีโอกาสได้เข้าสภาอีกครั้ง โดยพรรคเสมอภาคตั้งเป้า ให้ได้ส.ส.มากกว่า 25คน เพื่อให้มีเสียงในสภามากพอในการเสนอกฎหมายที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาความยากจนปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย แม่ค้าในตลาด หาบเร่ แผงลอย คนขับรถรับจ้างทุกประเภทเช่นแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์ เพื่อช่วยเหลือคนยากจนหาเช้ากินค่ำ ได้มีกินมีใช้ เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำได้ง่าย ไม่ต้องอาศัยกู้เงินนอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดๆ เกษตรกรชาวนาชาวสวน ชาวไร่ จะมีสิทธิ์ร่วมกำหนดราคาขายผลผลิต และสามารถกำหนดให้มีกำไรขั้นต่ำ 30% โดยที่พรรคเสมอภาคได้”แปลงนโยบายเป็นกฎหมาย”ไว้หลายฉบับเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ให้ภาครัฐต้องดำเนินการช่วยเหลือตามกฎหมาย หากไม่ทำตามกฎหมายก็จะมีความผิดจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

นางรฎาวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราตั้งพรรคเสมอภาคขึ้นมาก็เพื่อจะนำประสบการณ์การเมืองสีขาวที่ตนเองได้ทำและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นความจริงได้ คือการไม่ซื้อเสียงเลยและการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตอบแทนพระคุณของประชาชนที่ให้การสนับสนุนตนได้เข้าสภาอย่างขาวสะอาด จึงอยากจะสนับสนุนให้มีนักการเมืองรุ่นใหม่มาร่วมสร้างการเมืองสีขาวด้วยกัน โดยพรรคเสมอภาคมีนโยบายจะนำหลักธรรมะ ศีลห้า มาพัฒนาคนเพื่อให้คนพัฒนาชาติ โอกาสนี้จึงขอกำลังใจขอรับการสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกสาขาอาชีพที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองให้ดียิ่งขึ้นเป็นการเมืองที่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนทั้งต่อหน้าและลับหลังอย่างแท้จริง และมีฝีมือในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติ ช่วยกันบริจาคค่าใช้จ่ายในการหาเสียง เช่น ค่าป้ายหาเสียงและการติดตั้ง ชิ้นละ 300 บาท ค่าแผ่นพับนโยบายพรรค ชิ้นละ 55 สตางค์ ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง เป็นต้น ท่านใดพร้อมเป็นหนึ่งในพลังร่วมสร้างนักการเมืองดี สร้างพรรคการเมืองดี สร้าง”การเมืองสีขาว” สอบถามได้ที่ 086-4556164 และ 089-8142466 ขอขอบพระคุณล่วงหน้าทุกท่านที่จะช่วยขับเคลื่อนพรรคเสมอภาคค่ะ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

มุกดาหาร พรรคภูมิใจไทยจัดทำไพรมารีโหวต

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทย จังหวัดมุกดาหาร บ้านเลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จ.มุกดาหาร ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมสมาชิกพรรคภูมิใจไทย เพื่อแสดงความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จังหวัดมุกดาหาร แบบแบ่งเขตและผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย (primary vote)

ซึ่งมีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบผู้สมัครแบบเขตเลือกตั้ง จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 2 เขต เลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ผลปรากฏว่า ผู้สมัคร ส.ส. มุกดาหาร เขต 1 นายสุเทพย์ เซียสกุล ผู้สมัคร ส.ส. มุกดาหาร เขต 2 นายอภิพัศพงศ์ พัฒนาเดชาสกุล (บิ๊กบอส )แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน ตามเอกสาร ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยประจำจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการตามระเบียบ ในการทำไพรมารีโหวต เป็นเพียงขั้นตอนในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมืองเท่านั้น กล่าวคือการส่งผู้สมัครจากพรรคการเมืองเพื่อเข้าสู่สนามเลือกตั้ง โดยสาขาพรรคประจำจังหวัดจะเป็นผู้คัดเลือกส่งตัวแทนทั้งระบบ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และการสรรหาขั้นสุดท้ายก็คือสมาชิกพรรคจะประชุมเพื่อลงคะแนนว่าผู้ใดเหมาะสม แล้วส่งให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณาเห็นชอบ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งก่อนที่จะไปสมัครว่าที่ ส.ส.เขต ซึ่งจะมีการรับสมัครในวันที่ 3-7 เมษายน 2566 ส่วนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

แพร่ เลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ป่าแดง”คึกคัก” ผู้สมัครลุยพบปะพี่น้องประชาชน นำเสนอแนวทางการทำงาน

ตามที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดงฯแทนผู้ใหญ่บ้านที่หมดวาระ และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 7 เมษายน 2566 นี้ การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้เสนอตัวลงสมัคร 2 ราย คือ เบอร์ 1 นายสมเกียรติ หมื่นกัน และ เบอร์ 2 ผู้ช่วยเรย์ นายสิทธิพงศ์ หมดทุกข์ อดีตผช.ผญ.จอย ที่หมดวาระไป

ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้สมัครลงพบปะพี่น้องประชาชน ในพื้นที่โดย โดยมีการนำเสนอรูปแบบการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนตามความต้องการของพี่น้องประชาชนสิ่งไหนที่เป็นปัญหาซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขผู้สมัครแต่ละคนเตรียมหาทางออกและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของหมู่บ้านต่อไป ทาง นายสมเกียรติ หมื่นกัน ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน เบอร์ 1 พร้อมทีมงาน ได้ใช้เวลาในช่วงเช้าและช่วงเย็นออกพบปะพี่น้องประชาชน ได้นำเสนอแนวทางการทำงาน ในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน

ซึ่งตนเองได้รับทราบปัญหาของหมู่บ้าน บางอย่างที่เกิดขึ้นมานานและไม่ได้รับการแก้ไขตนเอง จึงเข้าพบปะพี่น้องประชาชน ได้สอบถามปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนและพร้อมที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็ม ที่ถ้าพี่น้องประชาชนให้โอกาสและเลือกผมให้เป็นผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ ตนเองพร้อมที่จะทำงานโดยประสานงานกับองค์กรหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่เต็มความ ตามความตามความต้องการของพี่น้องประชาชน

ผู้ช่วยเรย์ นายสิทธิพงศ์ หมดทุกข์ อดีตผช.ผญ.จอย ได้ใช้โอกาสในการออกพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับตนเองที่เคยทำงานอยู่กับพี่น้องประชาชนในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 มานารับทราบปัญหาถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพร้อมที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อก่อเกิดสิ่งดีๆเกิดให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน

การเลือกตั้งในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนที่จะเลือกผู้แทนเข้ามาทำงานในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ผมขอโอกาสพี่น้องประชาชนให้หมู่ที่ 2 ถ้าพี่น้องเลือกผมและทีมงานเข้าทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา ผมพร้อมทำงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยการประสานงานกับองค์กรหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน

“ก้าวไกล” ลุยแพร่ ประกาศชัดไม่ร่วมรัฐบาลทหารจำแลงอย่างเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 พรรคก้าวไกล โดยมี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรคฯ ได้มอบหมายให้ ส.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล และ ส.ส.นิติพล ผิวเหมาะ ลุยเมืองแพร่ ถือว่า เหยียบถิ่นเมืองแพร่ เพื่อช่วยลูกพรรคหาเสียงเลือกตั้ง ตามกำหนดการดังนี้
เวลา 15.00 น. เข้าพบภรรยาและญาติ “ทนายเคน” นายติรานนท์ เวียงธรรม ที่บ้านพักอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งประสบอุบัติเหตุได้เสียชีวิตเมื่อไม่นานมานี้เอง เวลา 16.00 น.ทางคณะฯ เดินตลาดพระหลวงอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และเวลา 17.30 น.เดินตลาดกาดกองเก่า อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ สุดท้าย เวลา 19:00 น ร่วมประทานอาหารกับทีมงาน

ส.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล และ ส.ส.นิติพล ผิวเหมาะ พร้อมคณะ ลุยเมืองแพร่ เพื่อช่วยลูกพรรคหาเสียงเลือกตั้ง มีว่าที่ผู้สมัครเขต 1 นายวิทูรย์ สุจริตต์ อดีตรองนายกอบต.สบสาย มาแทน”ทนายเคน” นายติรานนท์ เวียงธรรม เขต 2 นายรฐรส เกิดสรรค์ สำหรับบรรยากาศการแนะนำว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล จ.แพร่ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 ให้กับพี่น้องชาวแพร่ได้รู้จัก

ส.ส.นิติพล ผิวเหมาะ กล่าวว่า ตนมั่นใจในทุกจังหวัด 400 เขตทั่วประเทศไทย เราส่งผู้สมัครครบทุก 400 เขต เราไปแต่ละเขตเราไม่ได้เดินไปตัวเปล่า คือเรามีชุดนโยบายที่ครอบคลุมทุกปัญหา ซึ่งคอยติดตามได้ในเพจของพรรคก้าวไกล เราทยอยเปิดนโยบายในทุกสัปดาห์ๆ เรามีเปิดมาเรื่อยๆ เรื่องเศรษฐกิจก็พึ่งเปิดไป ในข่ายเดียวกันความมั่นใจอีกเรื่องหนึ่งคือ ผู้สมัครทุกคน 400 คน เป็นผู้สมัครที่ลงมาแล้วทำงานได้ทันที่ ทางภาคเหนือตอนบน8 จังหวัด เราก็จัดเวทีปราศรัยในการเปิดตัวผู้สมัคร ซึ่งกระแสตอบรับดีมาก เวทีเรามี 3 เวที ต่อเนื่องกันโดยมีที่ ลำปาง เชียงใหม่ เชียงรายในส่วนของ 8 จังหวัดได้รับกระแสตอบรับดีมาก จึงมั่นใจได้เลยว่า การมาของก้าวไกลในครั้งนี้มาเพื่อชนะ ไม่ได้มาเพื่อกังวล ไม่ได้มาเพื่อกลัว ไม่ได้มาเพื่อแพ้ มาเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องในแต่ละจังหวัด วันนี้อยู่ที่จังหวัดแพร่ ก็มีอยู่ 3 เขต ว่าที่ผู้สมัครทั้ง 3 เขต ของจังหวัดแพร่ก็มั่นใจอย่างเต็มที่ว่าสามารถสืบทอด สืบสาน ความอุดมการณ์ของใน DNA ที่มาตั้งแต่ตอนอนาคตใหม่และก้าวไกล และอยู่ใกล้ชิดประชาชน แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

ส.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล และ ส.ส.นิติพล ผิวเหมาะ ลุยตลาดพระหลวงตั้งแต่ต้นตลาดถึงท้ายตลาดทำให้บรรยากาศการแนะนำว่าที่ผู้สมัครของพรรคก้าวไกลในวันนี้ พี่น้องประชาชนที่มาซื้อกับข้าวปลาอาหาร ได้มีการฟังการแนะนำว่าที่ผู้สมัครของภาคก้าวไกล
เพราะนโยบายของพรรคก้าวไกลเป็นที่ต้องตาต้องใจ หรือถูกอกถูกใจของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก และสส.ในพรรคก้าวไกล เป็นส.ส.ที่กล้าพูดแทนพี่น้องประชาชนมาให้พี่น้องประชาชน ได้อย่างสะใจ

ส.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ได้กล่าวว่า พรรคก้าวไกล ประกาศชัดเจนไม่ร่วมกับพักทหารจำแลง และไม่เหมือนบางพรรคการเมือง ที่ยังไม่กล้าบอกพี่น้องประชาชน ยังกิ๊กๆกั๊กๆจึงฝากให้พี่น้องประชาชนชาวแพร่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้กาก้าวไกลทั้ง 2 บัตรเพื่อจะเป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ

พี่หนานทูร หรือ นายวิทูรย์ สุจริตต์ อดีตรองนายกอบต.สบสาย ว่าที่ผู้สมัครพรรคก้าวไกล เขต 1 กล่าวแนะตัว ผมจะดำเนินการสานต่อเจตนารมณ์จาก”ทนายเคน” นายติรานนท์ เวียงธรรม ทนายอาสาของพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ ซึ่งทำงานในพื้นที่ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจึงเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนชาวแพร่เป็นอย่างดี

“ในวันนี้ ผมมาขอแนะนำตัวในเบื้องต้นก่อน ซึ่งหลังจากได้เบอร์ในวันรับสมัคร ก็จะมาพบปะพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไป ”

ส.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่า พี่น้องอย่าดูข่าวช่อง Top New เพราะ Top New ด่าหนูตลอดทุกวันเลย ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนชอบใจหัวเราะกันทั้งตลาด

และเวลา 17.30 น.ทางคณะพรรคก้าวไกลเดินตลาดกาดกองเก่า อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ ซึ่งในตลาดมีการขายสินค้ามากมายหลายชนิด มีผู้คนเดินตลาดกันเป็นจำนวนมาก ทางคณะได้พบปะพี่น้องประชาชน แนะนำผู้สมัครทั้ง 2 ท่านให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบได้รู้จักหน้าค่าตาที่ชัดเจน ซึ่งบรรยากาศในการพบปะกับพี่น้องประชาชนจังหวัดแพร่ในวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่น พี่น้องประชาชนที่รู้จัก ส.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล และ ส.ส.นิติพล ผิวเหมาะ และผู้สมัครได้เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเอง โดยเฉพาะ ส.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล “ดาวสภา” เป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องชาวแพร่เป็นจำนวนไม่น้อย ที่พูดในสภาได้สะใจมาก

สำหรับการมาของ”พรรคก้าวไกล”ในวันนี้เพียงเป็นการมาเหยียบถิ่นเมืองแพร่ เพื่อตอกย้ำให้กับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ได้เลือกผู้สมัครพรรคก้าวไกลทั้งสองบัตร เพื่อจะเป็นชัยชนะของพี่น้องชาวแพร่และพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วย

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…..รายงาน