google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม “คมนาคมส่งยิ้ม เจ้าท่าสร้างสุข มอบหาดทรายสวยสู่ประชาชน” @ ชายหาดจอมเทียน มอบเป็นของขวัญรับปีใหม่ 2567

วันที่ 26 ม.ค.67 ที่บริเวณชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม “คมนาคมส่งยิ้ม เจ้าท่าสร้างสุข มอบหาดทรายสวยสู่ประชาชน” @ ชายหาดจอมเทียน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ให้ประชาชน ตามนโยบาย “คมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนโยบาย “ราชรถยิ้ม” ของ ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการกระทรวงคมนาคม, นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปลอดภัย นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอสัตหีบ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และผู้บริหารหน่วยราชการในพื้นที่ เข้าร่วม

นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงความสำเร็จ จากการฟื้นฟูเสริมทรายชายหาดพัทยา ต่อเนื่องมาจนถึงชายหาดจอมเทียนแห่งนี้ ส่งผลให้เกิดคุณค่าด้านจิตใจและเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ให้กลับมาคึกคัก พร้อมสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จึงได้ผลักดันให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนการพัฒนาชายฝั่งทะเลด้านการเสริมชายหาด Beach Nourishment เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ฟื้นฟู อนุรักษ์พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยทำการเสริมทรายในพื้นที่ชายหาดจอมเทียน ซึ่งเป็นโครงการที่ 2 ต่อจากชายหาดพัทยา เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างมาตรการควบคุมผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป

โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงคมนาคม จำนวน 521,924,392.40 บาท (ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบสตางค์) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สำหรับแหล่งทรายที่ใช้เสริมชายหาดจอมเทียน นำมาจากบริเวณทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน ซึ่งอยู่ห่างจากชายหาดจอมเทียนออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร และเป็นแหล่งเดียวกับที่ใช้เสริมทรายชายหาดพัทยา ใช้ทรายรวมทั้งสิ้นประมาณ 640,000 ลูกบาศก์เมตร ภายหลังจากการฟื้นฟูชายหาดจอมเทียนเสร็จสิ้น ชายหาดจะมีขนาดกว้างเฉลี่ยประมาณ 50 เมตร ความยาว 3,575 เมตร ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ในพื้นที่ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการพลิกฟื้นคืนความงดงามของชายหาดจอมเทียนให้กลับมาสวยงาม และใช้เป็นพื้นที่สันทนาการได้มากขึ้น

ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์การเกษตรจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงคนมันหวานยกขบวนองค์ความรู้ ครบเครื่องเรื่องของหวาน ต้อนรับเทศกาลเดือนแห่งความรัก

วันที่ 26 ม.ค.2567 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญเที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “หวานใจสายเกษตร” จัดขึ้นวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ต้อนรับเทศกาลเดือนแห่งความรัก ชูอัตลักษณ์ขนมหวานไทย ความหอมหวานจากธรรมชาติ นำเสนอองค์ความรู้เรื่องอ้อย ความหวานจากธรรมชาติ การแปรรูปผลผลิตไปสู่การสร้างรายได้ ส่งตรงความรู้ 8 วิชา อบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ชม ช้อป สินค้าผลผลิตเกษตรปลอดภัย กว่า 100 ร้านค้า
พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “ต้อนรับเทศกาลเดือนแห่งความรัก พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ในธีมงาน “หวานใจสายเกษตร” ภายในงานนอกจากการนำเสนอสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลผลิตคาวหวานพื้นถิ่นจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ยังเตรียมส่งต่อ ความรัก ความห่วยใย เอาใจผู้รักสุขภาพ เพราะเทรนด์อาหารสุขภาพในเวลานี้คงหนีไม่พ้นเรื่องการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล แต่ที่ดีต่อสุขภาพแท้จริงคือ ความหวานแทนน้ำตาลที่ได้จากธรรมชาติ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “คนมันหวาน” ครบเครื่องเรื่องของหวานจากธรรมชาติ องค์ความรู้เรื่องของน้ำตาล และการแปรรูปอ้อย สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ

นิทรรศการ“สถานีมีหวาน” เปิดตำนานขนมไทยโบราณ แม่สมาน กลิ่นนาคธนกร จากร้านขนมหาบเร่ สู่ตำนานความอร่อยเมืองเพชรบุรีที่มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายไปทั่วประเทศและต่างประเทศ ชิม ช้อป หลากหลายเมนูของหวานโบราณ พร้อมกิจกรรมสาธิตการทำขนมหวานไทยโบราณ อาทิ ขนมใส่ไส้ ขนมเทียน ขนมตาล เป็นต้น”
8 วิชา วิชาของแผ่นดินทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ อาทิ หลักสูตรหวานใจ สายเกษตร โดยอาจารย์มาณิชรา ทองน้อย เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ยโสธร หลักสูตรมะปี๊ด เปรี้ยวจี๊ดจับใจ โดยอาจารย์วรพชร วงษ์เจริญ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด จ.จันทบุรี หลักสูตรน้ำตาลมะพร้าวดอกจั่น อาจารย์ธนโชติ สดงาม บ้านมะพร้าวนายโชติ จ.สิงห์บุรี หลักสูตรปุ๋ยหวานจากลูกกล้วย โดยอาจารย์สรยุทธ พุกกะเวส เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.จันทบุรี เป็นต้น เรียนรู้ได้ที่ห้องอบรมวิชาของแผ่นดิน หรือรับชมทาง Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัย กว่า 100 ร้าน จุใจ ทั้งของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ต้นไม้พันธุ์ไม้ โดยเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ราคามิตรภาพ นอกจากนี้ยังเปิดเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ 3 มิติ ราคาพิเศษ มาพบกันได้ที่งานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง หวานใจสายเกษตร จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-529-2212-13, 087-359-7171

สญชัย คล้ายแก้ว/รายงาน

เมืองพัทยาจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

มีรายงานว่า เมืองพัทยา โดยสำนักสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อกิจกรรมอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์” เป็นการนำแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาใช้ปฏิบัติ คือสร้างความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด การจำหน่าย และนำหลักการตลาด นำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้

ล่าสุด มีรายงานว่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการกิจกรรมโครงการดังกล่าวที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยวันที่ 26, 29-30 ม.ค. 2567 เป็นการอบรมการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์และฝึกปฏิบัติไลฟ์สด จัดแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สามารถแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีความคล้ายคลึงกับท้องถิ่นอื่นๆ ขาดความเป็นอัตลักษณ์ การจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์” ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม PATTAYA BRAND และกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเมืองพัทยา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพ มีทักษะ มีความรู้เพิ่มขึ้น สามารถที่จะผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืน และน่าอยู่ สำหรับทุกคนต่อไป

พะเยา แปลกแต่จริง!! วันเดียว3ฤดู หนาว-ร้อน-ฝน

 

วันที่ 26 ม.ค. 67 ช่วงเย็น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศจังหวัดพะเยา ได้มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดทั้งวัน โดยภายใน 1 วัน มีถึง 3 ฤดู ช่วงเช้าหนาว อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส ช่วงบ่ายร้อน อุณหภูมิอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส และมีลมกระโชกแรง ช่วงเย็นฝนตก อุณหภูมิจะอยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ทำให้สภาพอากาศ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบให้ประชาชน นักเรียน ต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวเสื้อกันฝน กางร่ม ออกจากเคหสถาน บ้านเรือน โดยบรรยากาศทั่วไป อากาศเย็นท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆฝนปกคลุมไปทั่วจังหวัด

สำหรับอุณหภูมิตั้งแต่ตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดที่ 10 องศาเซียนเซียสจนถึงช่วงบ่ายและเย็น ถึง 20 กว่า องศาเซลเซียส จนถึงช่วงเย็นของวันนี้ได้มี สภาพอากาศ เปลี่ยนแปลงตลอด แต่อุณหภูมิจะสลับสับเปลี่ยนกันตลอดทั้งวัน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงของอากาศส่งผลให้ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้สูงอายุและ เด็ก ได้รับผลกระทบ จากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นไข้หวัดกัน ทำให้ประชาชนต้องรักษาสุขภาพด้วยการทำให้ร่างกายอบอุ่นสวมใส่เสื้อกันหนาว และเสื้อกันฝน ออกจากบ้านดังกล่าว

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานีปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในงานฟูลมูนปาร์ตี้บนเกาะพะงัน บรรยากาศคึกคักมีนักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานนับหมื่นคน

ช่วงค่ำคืนวันที่ 25 ม.ค.67 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหาดริ้น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันปล่อยกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องปรามอาชญากรรมและอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานฟูลมูนปาร์ตี้ ณ บริเวณชายหาดริ้น อำเภอเกาะพะงัน

โดยบรรยากาศในค่ำคืนนี้ ทางผู้ประกอบการได้ทำการเปิดเพลง พร้อมแสงสีเสียง และจัดแสดงโชว์ในรูปแบบต่างๆ พร้อม บริการจำหน่ายเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าร่วมงานนับหมื่นคน ได้ดื่มกิน ผ่อนคลายอารมณ์ เต้นรำบนชายหาดกันอย่างสนุกสนาน โดยกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่บูรณาการ ร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ได้ท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะเรื่องของการเฝ้าระวังกลุ่มมิจฉาชีพ ที่อาจแอบแฝงตัวเข้ามา ก่อเหตุลักทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และเฝ้าระวังการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ป้องกันเหตุอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน

ในขณะที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะพะงัน ได้กำชับในเรื่องของผู้ประกอบการเรือโดยสาร เรือสปีดโบ๊ท และเรือโดยสารอื่นๆ ที่รับส่งนักท่องเที่ยวจากเกาะสมุย เกาะเต่า และจากอำเภอดอนสัก ขอให้ตรวจนับยอดจำนวนผู้โดยสาร และให้สวมใส่เสื้อชูชีพก่อนเรือออกจากท่า เพื่อความปลอดภัยและลดการสูญเสียหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากการเดินเรือ

ภาพ/ข่าว – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เกาะพะงันรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไข เน้นย้ำทุกภาคส่วนทำงานด้วยความสามัคคีหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

วันนี้(26 ม.ค.67) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อรับฟังปัญหาจากส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลตลอดการลงพื้นที่ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่มุ่งมั่นทำงานด้วยความรัก ความสามัคคี หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ที่สำคัญขอให้ร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ อย่างจริงจัง เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนและสังคม

สำหรับอำเภอเกาะพะงัน แบ่งการปกครองเป็น 3 ตำบล 17 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 18,304 ครัวเรือน ประชากร 18,823 คน ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ คือ ปัญหาขยะสะสม เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประสบปัญหาขยะสะสม ส่งกลิ่นเหม็นและเกิดน้ำเสีย ประชาชนได้รับผลกระทบในด้านสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม และอีกปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ จากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมของทุกปี ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำใช้เพื่อประกอบธุรกิจ จึงมีความต้องการแหล่งกักเก็บน้ำดิบขนาดใหญ่เพิ่ม ทั้งในตำบลเกาะพะงัน บ้านใต้ และตำบลเกาะเต่า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้รับทราบปัญหาพร้อมกับหารือร่วมกับหัวหน้าส่วน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ ( 26 ม.ค.67 ) ที่ วัดทรายงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อุบาสา อุบาสิกา และประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับความเมตาจากพระวิบูลวชิรธรรมเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรชาวไทย และร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

พัทยาเนื้อหอม เตรียมรับ นทท.ลูกค้าธุรกิจชุดชั้นในจีน 1.5 พันคน เดือน มี.ค.-เม.ย.นี้

ฃบ่ายวันที่ 26 ม.ค.67 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ ผู้บริหารบริษัท BC.GanGMu จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน พร้อมคณะ ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พร้อมหารือการเตรียมการต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่จะมาจากจีนในเร็วๆ นี้

ด้วยบริษัท BC.GanGMu ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ชุดชั้นในสตรีมีความประสงค์จะนำคณะนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทจำนวนกว่า 1500 คน เดินทางมาท่องเที่ยวที่กรุงเทพฯ-พัทยา ในช่วงปลายเดือนมีนาคม-เมษายน 2567

ในการนี้ทางบริษัทจึงเข้าหารือกับนายกเมืองพัทยาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว

ด้าน นายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาขอขอบคุณผู้บริหารบริษัท BC.GanGMuที่ชื่นชมเมืองพัทยา และเลือกที่จะนำคณะลูกค้าของบริษัทฯ เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนที่เมืองพัทยา ทั้งนี้เมืองพัทยาได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ขอให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่าสามารถมาเที่ยวเมืองพัทยาได้อย่างอุ่นใจ ปลอดภัย และมีความสุข

นครนายก คณะศิษย์เก่าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี วันกำเนิดโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี นครนายก ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ที่โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี นครนายก ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี ในวันกำเนิดโรงเรียนนายกวัฒนากร นครนายก (พ.ศ. 2477 – 2567) โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี นครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอกฉลองชัย แย้มสระโส ศิษย์เก่าโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี นครนายก รุ่น 2498 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

โดยมี พล.ตรีสมนึก เนติ ผู้จัดการโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี นครนายก นางสาวอรุวรรณ เชตุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานีนครนายก ( น.ว.ก.) ให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน ต่อมาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี นครนายก ถวายองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา เข้าถวายเครื่องไทยธรรมและพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับคณะศิษย์เก่าที่เข้าร่วมในพิธี พร้อมร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และเชิญคณะศิษย์เก่าเข้าร่วมรับประทานอาหารเป็นอันเสร็จพิธี

ภาพ/ข่าว สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

แม่สายเหตุเผาโหด!! หนุ่มแม่จันอาการอาหัสหนัก คารถจักรยานยนต์

เมื่อกลางดึกของคืนวันที่ 25 ม.ค.67 เวลา 23.30 น. นายสมคิด มหาวงศ์นันท์ กำนันตำบลโป่งผา พร้อม นายนุภาพ ชื่อพง์ธรรม ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ.สันป่าสัก ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านว่าเกิดเหตุ ไฟลุกไหม้รถจักรยานยนต์ และลุกไหม้ตามร่างกายหนุ่มชายฉกรรจ์ บริเวณใกล้ๆ ไร่ข้าวโพดสามแยกกิ่วคอนาง เส้นทางวิ่งทะลุสำนักสงฆ์ถ้ำปุ่มซึ่งเป็นทางเปลี่ยว เบื้องต้นขณะหลังเกิดเหตุชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์ได้ช่วยกันดับไหม้เอาไว้ก่อน แล้วจึงได้แจ้งไปเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย พร้อมมูลนิธิกู้ภัยแม่สาย รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบร่างของ นายประจักษ์ เมืองมูล อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 337 ม.2 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ถูกไฟคลอกไหม้ตามทั่วร่างกายอาการสาหัสหนัก บริเวณท้ายทอยมีบาดแผลเลือดไหลเหมือนถูกตีด้วยของแข็งมาก่อน ห่างออกไปประมาณ 40 เมตร พบซากรถจักยานยนต์ที่ถูกเผา ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยแม่สายจึงรีบนำตัวผู้บาดเจ็บ ส่ง รพ.แม่สาย เป็นการเร่งด่วน

ส่วนสาเหตุไฟคลอกไหม้หนุ่มแม่จัน พร้อมรถจักรยานยนต์ ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบข้อมูลประเด็นที่แน่นชัดในเหตุครั้งนี้ ต้องรอการสอบปากคำของผู้บาดเจ็บเสียก่อน

ภาพจาก – ปกครอง ต.โป่งผา
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ รายงาน

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com