google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

ผู้ว่าฯ ภาสกร นำชาวปทุมธานีร่วมกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

วันนี้ (29 ต.ค.66) เวลา 05.00 น. ที่ เรนวูด ปาร์ค คลอง 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางสาวพัชร์ชิสา พชิระธารีรัตน์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกว่า 1,700 คนเข้าร่วมกิจกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างถูกต้อง แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต เพื่อช่วยตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายในการป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง

ทั้งนี้ มีรายงานการศึกษาโรค และการบาดเจ็บของประชากรไทยพบว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและ หัวใจทั่วโลกประมาณ 16.7 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้ เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 5.5ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 80ของผู้ป่วยโรคนี้ เกิดในประเทศกำลังพัฒนา และในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 1,880 คน ต่อประชากรจำนวน 100,000 คน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิง และอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนี้ ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ยังมีอัตราความพิการสูง ซึ่งการศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิต ร้อยละ 5 และพิการ ร้อยละ 70 ซึ่งนอกจาก ความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ ความจำเสื่อม ในภายหลังอีกด้วย ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี อย่างไรก็ตาม โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรม เลี่ยงความเสี่ยงได้

สญชัย คล้ายแก้ว/รายงาน

ร้อยเอ็ดแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ มีผู้ร่วมงานมากกว่า 3 พันคน

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 05.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอมะอึ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดน นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำทีมบุคลากร เข้าร่วมงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงและสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม โดยงานครั้งนี้มีกิจกรรมวิ่งฟันรัน (FUN RUN) 5 กิโลเมตร,มินิมาราธอน (Mini Marathon) ๑๐ กิโลเมตร และการปั่นจักรยาน ๒๒ กิโลเมตร มีผู้สมัคร จำนวน 3,632 คน

สำหรับงานในครั้งนี้ มีทีมสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นำยืดเหยียดออกกำลังกาย ทั้งนี้ศูนย์หลอดเลือดสมอง กลุ่มงานสุขศึกษา และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมอง “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค” เพื่อสร้างตระหนักความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกันดูแลและรักษาโรคหลอดเลือดสมองรวมทั้งบริการตรวจสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-5730-542/ข่าว
อุไรพรณ์ ทิดจันทึก/ปชส.รพ.รอ./ภาพ

นครนายก จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 9

จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็น ดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ

29 ตุลาคม 2566 ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดกิจกรรม“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ โดย นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายก ผู้อำนวยการ เขื่อนขุนด่านปราการชล และนักเดิน นักวิ่ง และนักปั่นจากหลายพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรค ในชื่อโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นการรวมพลังของเขตสุขภาพ 13 เขต และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการออกกำลังกายเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”

บรรยากาศภายในงาน มีการนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมวอร์มร่างกายก่อนปล่อยตัว เพื่อยืด เหยียดตัวให้มีความพร้อมก่อนปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร และเดิน – วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบาย ในสไตส์ ปลายฝนต้นหนาว ของจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในต่อต่อจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม ที่มีความหลากหลาย ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเที่ยวตามสไตส์ที่ชอบ และก่อนเดินทางกลับ อย่าลืมซื้อของฝากจากนครนายก ไปฝากคนที่รักทางบ้านด้วยนะ เพราะเป็นของดีมีคุณภาพ ราคาไม่แพง ช่วยส่งเสริมการมีรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย และเราหวังว่าท่านจะเดินทางมาร่วมกิจกรรม และท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกอีกต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เมืองพัทยาถกความพร้อมจัดงานวิ่งบิกินี่ริมทะเล “Pattaya International Bikini Beach Race 2023” ตั้งเป้านักวิ่งร่วมงานปีนี้สูงสุด 5,000 คน

วันที่ 5 ต.ค.66 นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวิ่งบิกินี่ริมทะเล Pattaya International Bikini Beach Race 2023 โดยมีตัวแทนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

สำหรับกิจกรรมการจัดงานวิ่งบิกินี่ริมทะเล Pattaya International Bikini Beach Race 2023 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเมืองพัทยา และสมาคมนักธุรกิจเมืองพัทยา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสีสันการท่องเที่ยว โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นวันที่ 28 ตุลาคม 2566 บริเวณชายหาดเมืองพัทยา

การแข่งขันเป็นการวิ่งชายหาดโดยเส้นทางวิ่งจะออกสตาร์ทที่ชายหาดพัทยากลางวิ่งไปชายหาดพัทยาเหนือก่อนกลับตัวไปยังหาดพัทยาใต้และกลับมายังเส้นชัยบริเวณชายหาดพัทยากลาง รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ถือเป็นกิจกรรมวิ่งที่มีผู้เข้าร่วมติดอันดับโลกโดยปีที่แล้วมีนักวิ่งเข้าร่วมงานมากถึง 3,000 คน

นอกจากนี้ยังถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬา (Sport City) ตามแนวทางพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารเมืองพัทยาชุดปัจจุบันที่มีการผลักดันเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในงานวิ่งบิกินี่ริมทะเล Pattaya International Bikini Beach Race 2023 ปีนี้ตั้งเป้านักวิ่งร่วมงานสูงสุด 5,000 คน

นักวิ่งผู้รักสุขภาพจากทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันวิ่ง ลำพูน run fun fun day & night : วิ่งบูชาสลากย้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดลำพูน

วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 05.30 น. ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ลำพูน run fun fun day & night :วิ่งบูชาสลากย้อม ” ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนจัดขึ้น เป็นกิจรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมการเที่ยวและกีฬาชิงสร้างสรรค์ Lamphun Sport Tourism WelIness Thailand ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจุดสตาร์ทและจุดเส้นชัย บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม โดยมี นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ มี นักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อบูชาในประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดลำพูน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน ลำพูน Run Fun Fun Day & Night วิ่งบูชาประเพณีสลากย้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพและวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ให้มีความสามารถด้านการแข่งขัน ยกระดับการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ยุคโควิด-19 เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน เพื่อเชื่อมโยงส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำพูนและเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้มีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

สำหรับการจัดงานลำพูน Run Fun Fun Day & Night วิ่งบูชาประเพณีสลากย้อม แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะทาง 5 กิโลเมตร ระยะทาง 10 กิโลเมตร และระยะทาง 21 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี รุ่นอายุ 30-50 ปี และรุ่นอายุ 51 ปีขึ้นไป มีรางวัลวิ่งแฟนซีไม่จำกัดเพศและรุ่นอายุ โดยผู้ชนะการแข่งขันลำดับที่ 1 – 3 ทุกประเภท จะได้รับถ้วยรางวัล และนักวิ่งทุกคนที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับเหรียญกิจกรรมเป็นที่ระลึก

ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นเมืองเก่าที่มีความสวยงามและสงบ มีศาสนสถานที่ล้ำค่า คือวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้านชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้นักท่องเที่ยวและนักกีฬาได้เข้ามาเรียนรู้ สัมผัสเอกลักษณ์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบลำพูน ท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การละเล่น สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่เข้าร่วมกันการแข่งขันให้ได้เกิดความประทับใจในจังหวัดลำพูน.

นายแทน ต่อมสังข์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

นครนายก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลสาริกา ร่วมกับเครือข่าย ชมรมในพื้นที่จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม “สาริกาคาร์ฟรีเดย์”

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลสาริกา ร่วมกับเครือข่าย ชมรม ในพื้นที่จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม จัดกิจกรรม “สาริกาคาร์ฟรีเดย์” เพื่อรณรงค์การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและลดการขับขี่รถยนต์ ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายแผน กำพุด ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลสาริกา ได้เป็นประธานการปล่อยรถจักรยานรณรงค์การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและลดการขับขี่รถยนต์ เพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมในวันปลอดรถ หรือ Car Free Day ซึ่งองค์กรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัดได้ในระดับหนึ่ง

จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีความสวยงามทั้งภูเขาที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเป็นสถานทีที่เหมาะกับการใช้รถจักรยาน เพื่อการท่องเที่ยวและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั้งได้ชมพืชสวน ไร่นา ตามเส้นทางผ่านเนินเขาที่สวยงามและวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไป วิถีชีวิตของชาวลาวเวียง ลาวพวน และเป็นศูนย์รวมของแห่งท่องเที่ยวมากมาย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้การสนับสนุน ทั้งอาหาร เครื่องดื่มจำนวนมากรวมถึงร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน ซึ่งทางชมรมฯ ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ สำหรับเส้นทางในการรณงค์ในครั้งนี้ ได้เริ่มต้นจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา และไปสิ้นสุดที่ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยคาดหวังว่าการรณรงค์ครั้งนี้ จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันรณรงค์ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อสังคมต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

นักวิ่งไทยเทศร่วมแข่ง LOMA RUN ON THE BEACH 2023 คึกคัก!!

เวลา 04.45 น. วันที่ 24 ก.ย.66 นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมอบรางวัลในการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล “LOMA RUN ON THE BEACH 2023” โดยมี พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา นางสาวไพรชิตร เจตะภัย เจ้าของลิขสิทธิ์ LOMA RUN ON THE BEACH ทีมงานมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยตัวนักกีฬา ณ ชายหาดจอมเทียน บริเวณลานดงตาล (ใกล้ สภ.เมืองพัทยา สาขาโค้งดงตาล)

สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “LOMA RUN ON THE BEACH 2023” จัดโดยความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา และมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ณ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบของเมืองกีฬา (Sport City) ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมทั้งสนับสนุนงานการกุศลเพื่อเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนงานช่วยเหลือเด็กของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย และสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะ 21 กิโลเมตร (Haft Marathon), ระยะ 10 กิโลเมตร (Mini Marathon) และระยะ 5 กิโลเมตร (Fun Run) ซึ่งในปีนี้พบว่ามีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติ จำนวนกว่า 1,800 คน เข้าร่วมแข่งขันในประเภทต่างๆ อย่างคึกคัก ซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว ยังถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยาได้อีกทางหนึ่งด้วย

ฟุตซอลพูลตาหลวง 18 ปี ผงาดคว้าเเชมป์นี้ก่อนปิดเทอมเเรก

การแข่งขันฟุตซอลรายการฟุตซอลต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รุ่น 18 ปีชาย มาครองได้สำเร็จก่อนปิดเทอมแรก นอกจากนั้นทีมฟุตซอลโรงเรียนพูลตาหลวงวิทยา ยังสามารถคว้ารางวัลในรายการนี้อีกหลายรางวัล โดยนักเตะยอดเยี่ยมได้แก่นายสิทธรัตน์ ค้ำคูณ ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมได้แก่นายณัฐภูมิ แซ่ตั้ง

ส่วนทีมฟุตซอลโรงเรียนพูลตาหลวงวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี โดยมีอาจารย์บอล ปิยณัฐ โสดาบัน อาจารย์เต่า พชร แย้มพราย และอาจารย์เอฟ จักรรัตน์ กองตัน เป็นผู้ฝึกสอน และทีมฟุตซอลโรงเรียนพูลตาหลวงวิทยา ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารของโรงเรียน ตลอดจนกำลังใจจากผู้ปกครองทุกท่านที่คอยส่งกำลังใจแรงเชียร์ตลอดการแข่งขัน

มุกดาหาร เปิดกิจกรรมวิ่งเทรล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษ “DOPA MUK SEZ TRAIL RUN 2023”

มุกดาหาร เปิดกิจกรรมวิ่งเทรล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษ “DOPA MUK SEZ TRAIL RUN 2023”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 06.30 น. ที่ไร่ภาสทอง บ้านดงมัน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเทรล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหาร ภายใต้ชื่อโครงการโดปามุก เอสอีซี เทรล รัน 2023 (DOPA MUK SEZ TRAIL RUN 2023 ) จัดโดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ที่ทำการปกครองอำเภอ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้แนวคิด “คิด Project ยังไงให้ปัง” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นการสร้างกระแสให้กับประชาชน เยาวชน ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย อันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง และยังเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมร่วมกันและสัมพันธภาพอันดีเพื่อห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ Tourism and Sport ซึ่งรูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมการวิ่งผ่านจุดต่างๆ ที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร อาทิ ไร่ภาสทอง จุดชมวิววัดป่าภูหินขัน และลานไหว้พระทันใจ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ (New Route) ในอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อที่จะนำรายได้เข้าสู่ชุมชน โดยกิจกรรมแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รายการ ได้แก่ Overall ชาย /หญิง รายการละ 3 รางวัล และ ประเภทแฟนซี 5 รางวัล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักวิ่งจากจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน และตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร กว่า 300 คน.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร เปิดกิจกรรมวิ่งเทรล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษ “DOPA MUK SEZ TRAIL RUN 2023”

มุกดาหาร เปิดกิจกรรมวิ่งเทรล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษ “DOPA MUK SEZ TRAIL RUN 2023”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 06.30 น. ที่ไร่ภาสทอง บ้านดงมัน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเทรล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหาร ภายใต้ชื่อโครงการโดปามุก เอสอีซี เทรล รัน 2023 (DOPA MUK SEZ TRAIL RUN 2023 ) จัดโดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ที่ทำการปกครองอำเภอ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้แนวคิด “คิด Project ยังไงให้ปัง” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นการสร้างกระแสให้กับประชาชน เยาวชน ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย อันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง และยังเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมร่วมกันและสัมพันธภาพอันดีเพื่อห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ Tourism and Sport ซึ่งรูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมการวิ่งผ่านจุดต่างๆ ที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร อาทิ ไร่ภาสทอง จุดชมวิววัดป่าภูหินขัน และลานไหว้พระทันใจ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ (New Route) ในอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อที่จะนำรายได้เข้าสู่ชุมชน โดยกิจกรรมแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รายการ ได้แก่ Overall ชาย /หญิง รายการละ 3 รางวัล และ ประเภทแฟนซี 5 รางวัล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักวิ่งจากจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน และตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร กว่า 300 คน.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com