ชาวแพร่ยิ้มรับ “นักกีฬาแข่ง แพร่ไตรกีฬา Phrae Triathlon 2023”

ชาวแพร่ยิ้มรับ “นักกีฬาแข่ง แพร่ไตรกีฬา Phrae Triathlon 2023” นักกีฬาบอกบรรยากาศที่แสนดี ประทับใจมาก พร้อมร่วมทุกแมท เศรษฐกิจกระเดื้องขึ้นเยอะ

วันนี้( 19 มีนาคม 2566 ) ณ อ่างเก็บน้ำแม่สาย ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานจัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬา Phrae TriathIon (จังหวัดแพร่) 2023 ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์เมืองแพร่ งามแต๊วิถีล้านนา” ขึ้นเป็นที่ 4 ติดต่อกันหลังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากปีที่ผ่านมา โดยจังหวัดแพร่ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในตัวจังหวัดแพร่ โดยมี นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ นางสาวสุมินตรา จินดาขัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและฟื้นฟูภาพลักษณ์อันดีแก่จังหวัดแพร่ อีกทั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคให้เกิดรายได้จากการใช้จ่ายของนักกีฬาและนักท่องเที่ยว ตลอดจนให้เกิดการจ้างในพื้นที่ด้วยกิจกรรมกีฬา

สำหรับบรรยากาศการแข่งขันในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักซึ่งมีนักกีฬาชาวไทยและต่างประเทศมาร่วมในการแข่งขันบรรยากาศทั่วไปนักกีฬาพึงพอใจบรรยากาศและสถานที่ในการแข่งขันเป็นอย่างมาก สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู (แม่เลี้ยงติ๊ก) นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ นางสาวสุมินตรา จินดาขัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่
นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นายอัสนี จารุชาต ผู้อำนวยการ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายศิริพงค์ วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ และมีหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดแพร่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศโดยรอบการแข่งขัน แพร่ไตรกีฬา Phrae Triathion 4 มีพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ให้ความสนใจมาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬาเป็นจำนวนมากโดยมีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของเส้นทางในการแข่งขันทำให้บรรยากาศการค้าการขายโดยรอบบริเวณสนามการแข่งขัน

ในส่วนพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายบอกว่า ทำให้การค้าขายกระตุ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาดีขึ้นเป็นอย่างมาก ขอบคุณทางหน่วยงานที่ได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมเพิ่มกระเตื้องขึ้นมาก สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ได้ใช้พื้นที่ตำบลป่าแดงและตำบลช่อแฮ ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ โดย นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ มอบหมายให้นายศิริพงค์ วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ร่วมพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬา “ไตรกีฬาแพร่ ๒๐๒๓” เสน่ห์เมืองแพร่ งามแต้วิถีล้านนา ด้วย

นายศิริพงค์ วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้โอกาสทางเทศบาลตำบลช่อแฮ. ร่วมกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ซึ่งส่งผลดีกับภาพรวมของจังหวัดแพร่ทำให้เศรษฐกิจการค้าการขายเพิ่มมากและยังเป็นการกระตุ้นผู้ที่ชอบออกกำลังกาย สร้างแรงผลักดันให้ออกกำลังกายเพื่อมากขึ้น

ในส่วนของนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้บอกเป็นเสียงด้วยกันว่า สถานที่บรรยากาศโดยภาพรวมดีมาก อยากให้การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มาใช้สถานที่ตรงนี้จัดในในครั้งต่อๆไปด้วยพร้อมที่จะมาร่วมในการแข่งขันทุกครั้ง

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน

%d bloggers like this: