บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร จ.จันทบุรี

บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีไม่คึกคัก เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลา 8 โมงเข้า ถึง 5 โมงเย็น นายธวัชขัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงตรวจเยี่ยมอำนวยความสะดวกที่หน่วยเลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัด

ซึ่งจันทบุรีมีจำนวนผู้มีสิธิ์ 44050 ราย แบ่งเป็น 6 เขตเลือกตั้งและมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัด 34 หน่วยเลือกตั้ง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: