google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

ร้อยเอ็ด/… คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “ปัญหาการทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐกับที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎร ตำบลบัวคำและตำบลคำผะอุง อำเภอโพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด/…
คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “ปัญหาการทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐกับที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎร ตำบลบัวคำและตำบลคำผะอุง อำเภอโพธิ์ชัย

เวลา ๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ นาฬิกา วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาประชาคมบ้านบัวคำใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวคำอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และระหว่างเวลา ๑๓.๓๐- ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “ปัญหาการทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐกับที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎร ตำบลบัวคำและตำบลคำผะอุง อำเภอโพธิ์ชัย รวมทั้งปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลกระทบจากปัญหาการทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐกับที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎร รวมทั้งปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่ เพื่อจะนำไปสู่การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ปัญหา/นายธนุวรรณ ประดับเสริฐ ตัวแทนชาวบ้านตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย พูดถึงปัญหา ที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎร เป็นที่ว่างเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ คิดเป็น 90% ของราษฎรทั้งตำบล ส่งผลรายได้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ทำกินของอบต.ด้วย
ปัญหา/กำนันน้อย สุดสาคร กำนันตำบลคำผะอุง ตัวแทนชาวบ้านตำบลคำผะอุง อำเภอโพธิ์ชัย พูดถึงชาวบ้านต้องการเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด และประโยชน์ของเอกสารสิทธิที่ดินในความจำเป็นที่ต้องมีเช่น ใช้เป็นหลักฐานแสดงทุนทรัพย์หรือหลักประกันในการขอสินเชื่อ และกู้ยืมเงินได้เป็นอย่างดี และยังใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล เรียกว่าสารพัดประโยชน์

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: