google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

วันท้องถิ่นไทยนราธิวาส การร่วมแรงร่วมใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 88 แห่ง ร่วมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ แสดงพลังชาวท้องถิ่นโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 15,000 คน โดยมีกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

วันท้องถิ่นไทยนราธิวาส การร่วมแรงร่วมใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 88 แห่ง ร่วมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ แสดงพลังชาวท้องถิ่นโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 15,000 คน โดยมีกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส

เวลา 10.00 น. นายสนั่น พงษ์อักษร ท่านพ่อเมืองนราธิวาส ร่วมเป็นประธาน การจัดงาน และมีแม่ทัพจัดงาน อย่าง สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ,ชมรม นายก อบต. ,ชมรมปลัด, อบจ.นราธิวาส และแม่งานหลักอย่างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

ที่ร่วมแสดงพลังจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และมีความสนุกสนานของชาวท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีกิจกรรมร่วมกันหล่อหลอมความสามัคคีขององค์กร

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: