อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติราชินีบนยอดดอยแหล่งต้นน้ำ

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติราชินีบนยอดดอยแหล่งต้นน้ำ

5 มิถุนายน 2566 ทุกส่วนทั้งส่วนราชการ ทหาร ประชาชน เยาวชน พระสงฆ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าบวชป่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระราชินีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน2566 ทางนายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานปลูกป่าที่บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจิตอาสา ประชาชน เยาวชน ทหาร อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ฯจำนวนร่วม1,000 คน ร่วมในการปลูกป่าและบวชป่าที่ยังมีต้นไม้ใหญ่อายุร่วม 200 ปี โดยทำการปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 200 ต้น ต้นนางพยาเสือโคร่ง 2,000 ต้น

โดยทางพระครูสถิตธรรมมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ได้มาเป็นประธานร่วมในการบวชป่าในวันนี้ และนายสิทธิ วิมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา มีโครงการปลูกต้นนางพยาเสือโคร่ง 200,000 ต้น ในช่วง3 ปีซึ่งจะร่วมกับส่วนราชการและส่วนเอกชน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่งต้นน้ำ2 จังหวัด 3 อำเภอ อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สภาพป่ายังสมบูรณ์ และต้องอนุรักษ์เพิ่มต้นไม้แปลกใหม่เข้าไปรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต ที่สำคัญชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในป่าให้ความร่วมมือในการช่วยดูแลป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ในปี2564 ได้ปลูกต้นนางพยาเสือโคร่งจำนวน 1,000 ต้นเติบใหญ่อย่างได้ผลทุกต้นครบ อีกปีกว่าคงจะเริ่มออกดอกเต็มแปลง ในปีนี้ปลูกเพิ่มอีก 2,000 ต้น เต็มแปลงทดแทนป่าไปอีก ชาวบ้านได้เดินปลูกตามเส้นทางสองข้างถนนเป็นระยะทางกว่า5 กิโลเมตรเพื่อเป็นเส้นทางสวยงามตามธรรมชาติอีกเสนทางหนึ่ง

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาพระราชทานพัฒนาแหล่งน้ำฝางตลอดสาย

7 เมษายน 2566 โครงการจิตอาสาพระราชทาน หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยใจ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงค์จักรีทุกพระองค์ ทางส่วนราชการประชาชนจิตอาสาพระราชทานฟได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำกำจัดพัชพืชทำความสะอาดตบแต่งริมตลิ่ง โดยจะใช้เวลาตั้งแต่วันนี้จนแล้วเสร็จกิจกรรม

เริ่มที่ลำน้ำฝางช่วงบ้านร้องธาร ถึง บ้านอ่าย ระยะทาง14 กิโลเมตร โดยได้ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า เป็นที่เรียบร้อยและจะเริ่มลงมือทำจนแล้วเสร็จใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ เนื่องจากสาเหตุลำน้ำฝางตอนบนจะคับแคบและมีวัชพืช สองฝั่งน้ำและในลำน้ำ ที่ทางเทศบาลตำบลไชยปราการ จะได้จัดจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในการพัฒนา และจัดรถแมคโฮร เข้าทำการตักผักตบชวาออกและทำความสะอาดและตบแต่งสองฝั่งน้ำให้กว้างขึ้นตามปกติ เพื่อจะให้สายน้ำได้ไหลคล่องตัวไม่ท่วมพื้นที่อำเภอไชยปราการ และตามหน้าฝายก็จะทำการเก็บกักน้ำใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งได้ทั้งปี และจะจัดทำสวนสาธารณะประชารัฐที่บ้านปงตำหมู่ที่ 1 จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนออกกำลังกายของชาวบ้านเพื่อต้านยาเสพติดได้ วันนี้ทางนายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมกล่าวสาบานตนจะทำความดีด้วยใจในการร่วมพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่

ส่วนดาบตำรวจ ณรงค์ ทิพย์แดง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้นำดูพื้นที่แหล่งน้ำที่จะพัฒนาขุดลอกพร้อมกับตบแต่งสองฝั่งน้ำ และจัดสวนสาธารณะประชารัฐที่บ้านปงตำหมู่ที่ 1 จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนออกกำลังกายของชาวบ้านเพื่อต้านยาเสพติด ว่าจะใช้ทั้งคนจิตอาสาและเครื่องจักรเข้าทำงานให้แล้วเสร็จใน 2 อาทิตย์ เริ่มวันนี้ ชาวบ้านจิตอาสา ทหารจิตอาสากองกำลังผาเมืองทุกหน่วยปฏิบัติการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ส่งตัวแทนเข้าร่วมกับเทศบาลตำบลไชยปราการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำการเก็บกวาดใบไม้แล้วนำไปทำปุ๋ยหมักใช้แจกเกษตรกรเพื่อเป็นแนวทางรณรงค์ไม่เผาแต่ทำเกิดประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ บวชลูกแก้วส่างลองศึกษาธรรมฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 6 มีนาคม 2566

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ บวชลูกแก้วส่างลองศึกษาธรรมฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 6 มีนาคม 2566
โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์

โดยทางภาคเหนือล้านนานั้นนิยมที่จะบวชลูกแก้ว(เหนือ)หรือส่างลอง(ไทยใหญ่ล้านนา) ที่นิยมกันมานมนานหายร้อยปีนับแต่มีศาสนาพุทธ เพื่อให้เด็กชายได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั่งเดิมที่สืบต่อกันมาไม่ให้สูญหายแต่สืบต่อกันมาและยังสืบต่อกันมาไม่ให้สูญหายไปกับสมัยวัตถุนิยมเพื่อให้เด็กชายเหล่านี้ได้เรียนรู้ถึงธรรมมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเด็กเหล่านนี้เติบใหญ่ก็จะได้เป็นพลเมืองที่ดีกว่าในสังคมประเทศไทย ทางพระครูสถิตธรรมมาภิรักษ์ ดร.เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช)จัดพิธีบวชบรรพชาและอุปสมบท ที่วัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นประเพณีมา31ปี

โดยนายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ครั้งที่ 31 ประจำปี2566 ที่ได้จัดขึ้นทุกปีโดยให้ผู้ปกครองนำเด็กมาทำการบวชในภาคฤดูร้อนโดยบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไดได จะมีคณะศรัทธาธรรมได้ยื่นความจำนงค์รับเป็นเจ้าภาพในค่าใช้จ่ายทุกอย่างตลอดเวลาการบวชและจำวัดศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในปีนี้ก็บวชจำนวน 80 รูป ตั้งแต่วันที่6 มีนาคม 2566ถึงพฤษภาคมใกล้เปิดเทอมก็จะสึกเพื่อศึกษาเล่าเรียนในภาคการศึกษาปกติต่อไป แต่การบวชศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็จะแบ่งไปจำวัดทั่วอำเภอไชยปราการ เพื่อจะได้แบ่งเบาและคณะสงฆ์จะได้สอนพระธรรมกับสามเณรได้อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพกันต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว