google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

พัทลุง// ศอ.จอส.พระราชทานภาค 4 ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาอำเภอต้นแบบตามแผนงานเสริมสร้างมวลชนจิตอาสาร่วมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมสู่ชุมชนสุขภาวะ พร้อมรับมือภัยพิบัติเป้าหมายเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน.

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4/หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างมวลชนจิตอาสา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผน ทั้งนี้มี นางจริยา จันทร์ดำ นายอำเภอศรีนครินทร์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอศรีนครินทร์ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเครือข่ายสถานศึกษา หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชน หน่วยกองพันประจำเภอ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และกลุ่มมวลชนต่าง ๆเข้าร่วมประชุม ชี้แจงผลการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทานที่ผ่านมา การดำเนินการของ ศูนย์ประสานงานมวลชนอำเภอ และ การขับเคลื่อนประเด็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/ตำบล ผู้เข้าร่วมประชุม 45 คน ในการนี้ หัวหน้าคณะทำงานได้ชี้แจงแผนและกรอบแนวทางการประเมินผลให้ส่วนราชการของอำเภอศรีนครินทร์ได้รับทราบ

พันเอกภัทรชัย แทนขำ กล่าวว่า“โครงการจิตอาสาอำเภอต้นแบบ เป็นการขับเคลื่อนในอำเภอที่มีนายอำเภอเป็นจิตอาสา 904 ซึ่งในพื้นที่ภาค 4 มี จำนวน 26 คน ครอบคลุม 13 จังหวัด ยกเว้นจังหวัดยะลา การประเมินผลเป็นการต่อยอดการประเมินจากครั้งก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีการแบ่งมอบหน่วยให้เข้าไปแบบมีส่วนร่วม และมีความเป็นจิตอาสา เพราะทุกหน่วยทำอยู่ ก็คือเพื่อพี่น้องประชาชน โดยมีการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com