google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

กาฬสินธุ์ คณะสงฆ์นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมได้รับผลกระทบกว่า 200 ครัวเรือน ในพื้นที่ 8 ตำบล ขณะที่ปราณน้ำเขื่อนลำปาว ยังมีปริมาณเกินการกักเก็บสูงถึง 107%

ที่วัดพระยาธรรมาราม ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พระญาณรักขิต เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานคณะสงฆ์ในกรมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน โดยมี พระครูสิทธิวราคม ดร. เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ พระครูสุนทรวินัยรส เจ้าคณะอำเภอคำม่วง พระครูอมรธรรมวิสุทธิ์ พร้อมด้วยนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายนพดล ร้อยพวง ปลัดอาวุโสอำเภอสหัสขันธ์ นายวิญญู ขันผง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม นายพิเชษฐ์ ปรีจิตต์ กำนันตำบลนิคม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสหัสขันธ์ ผู้นำชุมชนและญาติธรรม ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่และกกลุ่มเปราะบาง กว่า 200 ครัวเรือน

ขณะที่คณะสงฆ์อำเภอสหัสขันธ์ โดยพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รักษาการเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมคณะสงฆ์อำเภอสหัสขันธ์ นำเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่หมู่บ้านริมเขื่อนลำปาว ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำเขื่อนลำปาวที่เกิดปริมาณกักเก็บ ประกอบด้วยตำบลโนนแหลมทอง ตำบลนิคม ตำบลโนนศิลา ตำบลโนนแหลมทอง และตำบลภูสิงห์ โดยเฉพาะที่ตำบลโนนศิลา ต้องปิดถนนเนื่องจากน้ำท่วมรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ โดยปัจจุบัน เขื่อนลำปาว มีปริมาณน้ำ 2,050 ล้าน ลบ.ม. จากระดับกักเก็บ 1,980 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 107% ซึ่งทำให้ทางเขื่อนลำปาวเริ่มระบายน้ำ ไม่เกิน 24 ล้าน ลบ.ม.

พระญาณรักขิต เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในที่ตกหนักตลอดทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับเขื่อนลำปาวได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะพื้นที่เหนือเขื่อน ซึ่งการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบาง โดยการนำข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้านและน้ำดื่มมอบให้กับครัวเรือนที่เดือดร้อน ยากไร้ และได้รับผลกระทบในช่วงนี้ กว่า 200 ครัวเรือนเป็นการช่วยเหลือในยามเดือดร้อน ซึ่งคณะสงฆ์ไม่กาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พระครูสิทธิวราคม ดร. กล่าวว่า ปีนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพิ่มระดับจำนวนมาก พื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ อยู่ติดกับเขื่อนลำปาว ชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยสิ่งของที่นำมามอบให้กับผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ ได้รับเมตตาจากพระญาณรักขิต เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และญาติธรรมนำมามอบให้ เป็นการช่วยเหลือสงเคราห์ผู้เดือดร้อนโดยคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: