google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

ทม.แม่เหียะ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ภายในอาคาร

ทม.แม่เหียะ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ภายในอาคาร

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ภายในอาคาร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนและฝึกทบทวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีอัคคีภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีอัคคีภัย อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในการฝึกอบรม และนายสมบุญ เทพอยู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ได้รับมอบหมายเป็นผู้อำนวยการดับเพลิง โดยมีบุคลากรทุกหน่วยงานในอาคารและนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วม

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า การฝึกซ้อมครั้งนี้ถือเป็นการฝึกซ้อมเสมือนจริงเต็มรูปแบบของเทศบาลเมืองแม่เหียะ และสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง อีกทั้งเป็นการจุดประกายให้กับส่วนงานต่าง ๆ นำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน และฝึกซ้อมโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทีมวิทยากร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มาฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่เหียะ รวมถึงบุคลากรในอาคาร ส่วนงานทั้งภายในสำนักงาน และสถานศึกษา และถือเป็นต้นแบบของการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน และฝึกซ้อมที่จะช่วยให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ลดความตื่นตระหนก ให้กับเจ้าหน้าที่หากเกิดสถาการณ์ฉุกเฉิน ทั้งแผ่นดินไหว และเพลิงไหม้ให้ปฏิบัติตนอย่างมีแบบแผนและมีขั้นตอน และทราบถึงจุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุงด้วยเช่นกัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: