google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

ทุนการศึกษานิสิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

ทุนการศึกษานิสิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 พระเดชพระคุณ พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง รับมอบทุนการศึกษาจากคณะศิษยานุศิษย์ พระครูสุภัทรวชิรานุกูล ,ดร. (เชียร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม หมิงธรรมะสถาน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบสถานีวิทยุหมิงแม่ริมเรดิโอ 90.50MHz ถวายทุนการศึกษานิสิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งหมด 99,500 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: