ประชุม/ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศฯ

ประชุม/ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศฯ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ วัดดับภัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ พระครูโอภาสปัญญาคม รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง ร่วมประชุมกับ คณะไลออนส์ 3 สโมสร สโมสรไลออนส์อินทนนท์,สโมสรไลออน์เวียงพิงค์,สโมสรไลออส์จามเทวีลำพูน,คณะบริหาร รพ.สะเมิง,คณะผู้รับเหมา โดย ไลออนส์ขจีพันธ์ สิงห์ลักษณ์ ประธาน โครงการฯ ได้นัดหมายประชุมความคืบหน้า กิจกรรม LCIF รพ.สะเมิง ที่ได้รับการอนุมัติ เงิน 1,200,000.- บาท จาก LCIF.เรียบร้อยแล้ว วาระสำคัญความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศฯ (โดย..ผู้รับเหมา) การเตรียมงานต้อนรับ IPIP./ประธานมูลนิธิ LCIF เป็นประธานพิธี มอบโครงการฯ (10 มิ.ย.66) (ไลออนส์-รพ.สะเมิง) การประชุมได้ข้อสรุปความร่วมมือการแบ่งงานเพื่อการดำเนินงานเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย ทุกอย่าง ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ คณะสงฆ์ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอด ทุกท่าน ทุกฝ่ายที่ร่วมมือช่วยกันทำงานนี้ให้สำเร็จด้วยดี.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสงเมืองมา

%d bloggers like this: