กฟผ. โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน D-Day จ่ายไฟเชิงพาณิชย์

กฟผ. โซลาร์ฟาร์มสมาร์ทกริด ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน D-Day จ่ายไฟเชิงพาณิชย์

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงพลังงาน และ กฟผ. เดินหน้าพัฒนาแม่ฮ่องสอนสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียวด้วยนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ เปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน หนึ่งในยุทธศาสตร์โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และแก้ไขไฟฟ้าติดๆดับๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีกดปุ่มเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าระบบเชิงพาณิชย์(COD)ฯร่วมกับ นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท์ รักษาการพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอรรฆพร คงจิต ผู้จัดการโครงการฯบริษัทอิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด บริษัทคู่สัญญาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชนตำบลผาบ่องเข้าร่วมพิธี ตลอดถึงสื่อมวลชนทุกสาขา โดยนายอนุศักดิ์ จันทคราม

หัวหน้าโครงการการพัฒนานำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวรายงาน ภายใต้โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 3 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) ขนาด 4 เมกะวัตต์
หลังจากนั้น นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารฯได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ ฯ

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพ – ข่าว (กล้องมีปัญหาครับ)

%d bloggers like this: