นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนายสี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนายสี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายวรชัย ใจเย็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งจะเน้นย้ำการปรับสถานบริการสาธารณสุขด้วยนโยบาย 3 ดี คือ สิ่งแวดล้อมดี (Healing Environment) คุณภาพดี (Quality) และบริการดี (Service mind) ทั้งนี้โดยมี นายอติเทพ จินดา สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

%d bloggers like this: