สุราษฎร์ธานี// ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ต้อนรับอธิบดีกรมประมง ในกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนแนวทาง ปรับความคิด เพิ่มผลผลิตกุ้งไทย”.

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันนี้ (26 พ.ค.66) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชัย สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมประมง ประธานเปิดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง ลุ่มน้ำท่าทอง ครั้งที่ 9 ซึ่งสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนแนวทาง ปรับความคิด เพิ่มผลผลิตกุ้งไทย” โดยมี นางสาวเยาวรัตน์ จันทร์หุ่น ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองจำกัด หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้เลี้ยงกุ้ง ผู้แปรรูป และภาคเอกชนอื่นๆ เข้าร่วม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทางทรัพยากรธรรมชาติ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่เหมาะแก่การเลี้ยงกุ้ง ทำให้มีผลผลิตกุ้งที่มีคุณภาพและปริมาณเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนเรียกได้ว่า เป็นเหมืองหลวงแห่งการผลิตกุ้งประเทศไทยได้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โรคกุ้ง ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และ ราคาผลผลิตที่ตกต่ำ กลายเป็นอุปสรรคที่ท้าทายแก่ผู้เลี้ยงกุ้ง ที่จะต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผสมผสานกับองค์ความรู้ ประสบการณ์ของสมาชิกและต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนเพื่อ พลิกฟื้นอุตสาหกรรมการผลิตกุ้ง ร่วมกัน
ภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง การแสดงนิทรรศการ เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์การเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัย จากบริษัทชั้นนำ .

%d bloggers like this: