แพร่ ผลนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการใน 3 เขตเลือกตั้งประจำ จ.แพร่

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ในส่วนของจังหวัดแพร่มีผู้สมัคร ส.ส.ทั้งหมด 29 คน มี 3 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครทั้งหมด 9 คน
เบอร์ 1 ร.ต.ต.สันทัด อุตวรรณา พรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนน 1,097 คะแนน ได้อันดับที่ 5 , เบอร์ 2 นางสาวชนกนันท์ศุภศิริ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 24,022 คะแนน ได้อันดับ 2, เบอร์ 3 นางจุฬาภรณ์ บุญมั่น พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 389 คะแนน ได้ลำดับที่ 6 , เบอร์ 4 นายทศพร เสรีรักษ์ พรรคเพื่อไทยได้คะแนน 41,565 ได้อันดับที่ 1 ,เบอร์ 5 นายวิฑูรย์ สุรจิตต์ พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 21,074 คะแนน ได้อันดับ 3, เบอร์ 6 นางสาวอาทิตยา อินะไชย พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 6,867 คะแนน ได้อันดับ 4 ผู้สมัครหมายเลข 7 นายธนะโรจน์ ดีคำ พรรคไทยศรีวิไลน์ ได้คะแนน 244 คะแนนได้อันดับ 9 ,เบอร์ 8 นายสุรกิจ ศิริราท พรรค พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 319 คะแนน ได้อันดับที่ 8 , เบอร์ 9 นายอนุพันธ์ ชัยวิรัช ได้คะแนน 372 คะแนนได้ลำดับที่ 7 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 123,829 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 101,848 คน จำนวนบัตรดี 96,577 บัตร จำนวนบัตรเสีย ิ2,895 บัตร จำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 2,375 บัตร เบอร์ 4 นายทศพร เสรีรักษ์ พรรคเพื่อไทยได้คะแนน 41,565 ได้อันดับที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน เบอร์ 1 นายเอกการ ซื่อทรงธรรม พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 3,354 ได้ลำดับที่ 4 ,เบอร์ 2 นายณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา พรรคเสรีรวมไทยได้คะแนน 813 คะแนนได้อันดับที่ 6, เบอร์ 3 นางนฤมล บุญคงพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้คะแนน 208 คะแนน ได้อันดับที่ 8 , เบอร์ 4 นายชนาธิป ศุภศิริ พรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 29,063 ได้อันดับที่ 2, เบอร์ 5 นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 2,353 คะแนน ได้อันดับที่ 5, เบอร์ 6 นายรฐรส เกิดสรรค์ภาคก้าวไกล ได้คะแนน 19,097 ได้อันดับที่ 3, เบอร์ 7 นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคเพื่อไทย 32,845 ได้อันดับที่ 1 , เบอร์ 8 นายวิโรจน์ ยิงช้าง พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 294 ได้อันดับที่ 7 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 11,8487 คน ผู้มสิทธิ์เลือกตั้ง มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 93,210 คน จำนวนบัตรดี 88,027 บาท จำนวนบัตรเสีย 3,922 บาท จำนวนบัตรไม่เลือกผู้ใด 2,161 บัตร สำหรับว่าที่ ส.ส. เบอร์ 7 นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคเพื่อไทย 32,845 ได้อันดับที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน เบอร์ 1 นางสาวชนิมณฑ์ สืบอ้าย พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้คะแนน 629 คะแนน ได้ อันดับที่ 7 , เบอร์ 2 นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 14,168 ได้อันดับที่ 3 , เบอร์ 3 นายประสงค์ ชุ่มเชย พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 4,918 คะแนน ได้อันดับที่ 5 ,เบอร์ 4 นายภาวัช จันใส พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 21,781 คะแนน ได้อันดับที่ 2 ,เบอร์ 5 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 33,616 คะแนน ได้อันดับที่ 1, เบอร์ 6 นายกฤติเดช สันติวชิรกุล พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 9,910 คะแนน ได้อันดับที่ 4 , เบอร์ 7 นายครูเอี๊ยด อินทนรลักษณา พรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนน 655 คะแนน ได้อันดับที่ 6 ,เบอร์ 8 นายมงคลภัทรทิพย์มงคล พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 290 คะแนน ได้อันดับที่ 8 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 123,632 คน ผู้มาใช้สิทธิ์ 92,824 คน จำนวนบัตรดี 85,967 บัตรจำนวนบัตรเสีย 5.137 บัตร จำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 1,720 บัตร

ทางคอการเมืองในจังหวัดแพร่หลายท่าน ได้ให้ทรรศนะและให้สติกับพี่น้องชาวแพร่ หลังการเลือกตั้งและเมื่อทราบผลการเลือกตั้งในเบื้องต้นทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น อย่าไปยึดติดอะไรกันมากนักให้มีสติ เพราะนี่คือเป็นกระบวนการคัดสรรคนเข้าสู่ระบบการเมือง เพราะว่าแต่ละตำแหน่งมีคนจะเป็นตัวแทนของแต่ละเขตเพียง 1 คนเท่านั้น ในเมื่อมีผู้สมัครรับเลือกตั้งหลายคนย่อมมีผู้แพ้ผู้ชนะ ผู้แพ้คือ ผู้ที่อาจจะเสียความรู้สึกเสียใจไปบ้าง ส่วนผู้ชนะก็อาจจะดีใจ ในความชัยชนะของตัวเอง ฉะนั้นแล้วผู้แพ้ผู้ชนะจริงๆแล้วเราเป็นคนจังหวัดแพร่ ทุกคนมีความคิดความเห็นต่างติดต่างใจ ต้องยอมรับความเห็นต่างยอมรับสิทธิเสรีภาพของแต่ละคน ที่ได้แสดงออกมาในคูหาเลือก และให้โอกาสผู้ชนะ ไปทำหน้าที่ใน “สภาอันทรงเกียรติ” ในระยะเวลาเพียง 4 ปีเท่านั้น หรือ 1,460 วันเท่านั้น หลังจากนั้นเราก็มาสู่กระบวนการเริ่มต้นใหม่มีการสมัครรับเลือกตั้งและมีการเลือกกันอีกต่อไป ฉะนั้นแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของการเมือง เป็นเรื่องของระบบทุกคนต้องยอมรับความเป็นจริงกับสิ่งนี้ด้วย

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่….รายงาน

%d bloggers like this: