ร้อยเอ็ด “เพื่อไทย” ได้ 5 เขต ชวดไป 3 เลือกตั้งส.ส.คะแนนไม่เป็นทางการ

ในการเลือกตั้งส.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2566 ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส. 5 เขตคือ เขต 2,4,5,6,8 เขต1พรรคชาติไทยพัฒนา เขต3พรรคพลังประชารัฐ เขต 7พรรคไทยสร้างไทย

ส่วนบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย จากการเปิดเผยของ นายดัมพ์ สุริโย ผอ.สนง.กกต.ร้อยเอ็ด ว่า มีหน่วยเลือกตั้ง 2,525 หน่วย แบ่งการเลือกตั้งเป็น 8 เขต จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,054,704 คน และมีผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 103 คน จาก 24 พรรคการเมือง หลังปิดหีบแต่ละหน่วยได้นับคะแนน ส่งไปยังเขต และเขตส่งมายัง กกต.ร้อยเอ็ด ได้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ มีผู้มาใช้สิทธิ 733,789 คน คิดเป็น 69.57 % ผู้ได้คะแนน อันดับ 1 และ อันดับ 2 ดังนี้
เขต1 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ 40,436 คะแนน,2 สถาพร ว่องสัธนพงษ์ 32,318 คะแนน,เขต 2 1ฉลาด ขามช่วง 28,158 คะแนน 2 ทินกร อ่อนประทุม 23,651 คะแนน,เขต 3 1 รัชนี พลซื่อ 39,181 คะแนน 2 นิรมิตร สุจารี 31,093 คะแนน,เขต 4 1 นรากร นาเมืองรักษ์ 36,822 คะแนน2 กัญจน์พร วงศ์เวไนย 25,853 คะแนน,เขต 5 จิราพร สินธุไพร 61,288 คะแนน 2 ประวิทย์ มานะดี 15,201 คะแนน,เขต 6 1 กิตติ สมทรัพย์ 36,878 คะแนน,2 คารม พลพรกลาง16,306 คะแนน,เขต 7 ชัชวาล แพทยาไชย 42,484 คะแนน 2 ศักดา คงเพชร 20,948 คะแนน,เขต 8 ชญาภา สินธุไพร 47,305 คะแนน 2 จุรีพร สินธุไพร 20,828 คะแนน

จากคะแนน ข้างต้น ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.ร้อยเอ็ด อย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ เขต1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนา,เขต 2 ฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย,เขต 3 รัชนี พลซื่อพรรคพลังประชารัฐ,เขต 4 นรากร นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย ,เขต 5 จิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย,เขต 6 กิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย,เขต 7 ชัชวาล แพทยาไชย พรรคไทยสร้างไทย,เขต 8 1 ชญาภา สินธุไพร พรรคเพื่อไทย โดยคะแนนมาอันดับ 1 คือ เขต 5 จิราพร สินธุไพร 61,288 คะแนน,ที่2เขต 8 ชญาภา สินธุไพร 47,305 คะแนน,ที่3 เขต 7 ชัชวาล แพทยาไชย 42,484 คะแนน

ส่วนคะแนนบัญชีรายชื่อของพรรค ได้แก่ นับเสร็จ 99% อาทิ 1 พรรคเพื่อไทย ได้ 359,484 คะแนน 2 พรรคก้าวไกล ได้ 211,368 คะแนน,3 พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ 23,580 คะแนน,4 พรรคไทยสร้างไทย ได้ 11,195 คะแนน,5 พรรคพลังประชารัฐ ได้ 10,097 คะแนน,6 พรรคเสรีรวมไทย ได้ 8,477 คะแนน,7 พรรคภูมิใจไทย ได้ 7,038 คะแนน,8 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 3,729 คะแนน
ทั้งนี้ ภาพรวมการเลือกตั้งของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประชาชน ได้รับทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ หลายช่องทาง รวมถึงทางโซเชียล และ จอ LCD ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อีกด้วย

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ้ด/0885730542-ข่าว

%d bloggers like this: