เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์งานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2566 “LAMPHUN CREATIVE ETHIC FASHION : สรรสร้าง อย่างสร้างสรรค์”

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในงานมหกรรมชาติพันธุ์ลำพูน ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อุ่นงันวัฒนธรรม งามล้ำวิถีชาติพันธุ์ มหัศจรรย์นครลำพูน” โครงการลําพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอัตลักษณ์วิถีสู่เศรษฐกิจสรรสร้าง ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นางสาวพิมพ์ชนก ศรีพฤกษ์, เด็กหญิงญาณิศา ปกปิงเมือง ผู้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยเด็กหญิงอัจฉราพร อินต๊ะ, เด็กหญิงปพิชญา วัชเรศโยธิน, เด็กชายศรันย์ สุขสมบัติ และนายปริญญา ทุเลสินธุ์ เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน ได้เข้าร่วมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้ากลุ่มชาติพันธุ์แบบประยุกต์ร่วมสมัย “LAMPHUN CREATIVE ETHIC FASHION : สรรสร้าง อย่างสร้างสรรค์” ที่ผ่านมา

น้องๆ ขอกราบขอบพระคุณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัด, นายธวัชชัย พัฒนปาลี และนางสาวหัทยา ตันป่าเหียง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ, ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน คุณครูพรศิลป์ มโนเพ็ญ ประธานชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน, ครูแลค ธัชพล เทพวรรณ์ เลขานุการชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน, ทีมงานศิลป์ สืบสาน ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

%d bloggers like this: