เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในพิธีเปิดงาน CPOT LUMPHUN

เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในพิธีเปิดงาน CPOT LUMPHUN งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2566 Lumphun Cultural Product of Thailand Fair

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน เข้าร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในพิธีเปิดงาน CPOT Lumphun Fair 2023 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน พ.ศ.2566 (Lamphun Cutural Product of Thailand Fair) ตามโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมลำพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจสรรสร้างสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อเปิดตลาดให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ให้เป็นสินค้าเชิงสร้างสรรค์และเป็นของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ น้องพิมพ์ นางสาวพิมพ์ชนก ศรีพฤกษ์ ผู้ที่เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566 ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า จากคุณป้าแสงแก้ว ร้านแสงแก้วล้านนา ผ้าปักวิถีถิ่น พร้อมด้วยเด็กหญิงญาณิศา ปกปิงเมือง, เด็กหญิงอัจฉราพร อินต๊ะ, เด็กหญิงปพิชญา วัชเรศโยธิน, นายปริญญา ทุเลสินธุ์ เยาวชนจิตอาสา ชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเดินแบบแฟชั่นโชว์ ประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ในพิธีเปิดงาน CPOT Lumphun Fair 2023 ที่ผ่านมา

กราบขอบพระคุณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ท่านธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน, และชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน คุณครูพรศิลป์ มโนเพ็ญ ประธานชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน, ครูแลค ธัชพล เทพวรรณ์ เลขานุการชมรมรักษ์ผ้าทอลำพูน, ทีมงานศิลป์ สืบสาน ที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

%d bloggers like this: