มทบ.27 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบวาระ

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการรุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 ,2 และผลัดอื่นๆที่รับราชการครบกำหนดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497

ซึ่งจะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จำนวน 44 นาย และทหารกองประจำการของหน่วยที่ผ่านการสอบคัดเลือก ในหลักสูตรทหารอาสา อัตรานายทหารประทวน จำนวน 2 นาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทน และไม่เคยได้พิจารณาทัณฑ์ และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ พลฯโชคชัย กอรัตน์ รุ่นปี 2564 ผลัด 1 ที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อเพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวให้โอวาทว่า “การที่ทุกคนได้รับเกียรติเข้ามารับราชการทหาร เพื่อรับใช้ประเทศชาติ นับว่าทุกคนได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์ ขอให้ทุกนายยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประพฤติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี และร่วมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

หลังจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และกำลังพลได้มอบดอกไม้เป็นกำลังใจ แทนความรัก ความผูกพันให้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบตามกำหนด และเดินทางขึ้นรถที่หน่วยได้จัดเตรียมให้สู่อ้อมกอดของผู้ปกครองอย่างปลอดภัย

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

%d bloggers like this: