อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาพระราชทานพัฒนาแหล่งน้ำฝางตลอดสาย

7 เมษายน 2566 โครงการจิตอาสาพระราชทาน หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยใจ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงค์จักรีทุกพระองค์ ทางส่วนราชการประชาชนจิตอาสาพระราชทานฟได้จัดทำโครงการกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำกำจัดพัชพืชทำความสะอาดตบแต่งริมตลิ่ง โดยจะใช้เวลาตั้งแต่วันนี้จนแล้วเสร็จกิจกรรม

เริ่มที่ลำน้ำฝางช่วงบ้านร้องธาร ถึง บ้านอ่าย ระยะทาง14 กิโลเมตร โดยได้ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า เป็นที่เรียบร้อยและจะเริ่มลงมือทำจนแล้วเสร็จใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ เนื่องจากสาเหตุลำน้ำฝางตอนบนจะคับแคบและมีวัชพืช สองฝั่งน้ำและในลำน้ำ ที่ทางเทศบาลตำบลไชยปราการ จะได้จัดจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในการพัฒนา และจัดรถแมคโฮร เข้าทำการตักผักตบชวาออกและทำความสะอาดและตบแต่งสองฝั่งน้ำให้กว้างขึ้นตามปกติ เพื่อจะให้สายน้ำได้ไหลคล่องตัวไม่ท่วมพื้นที่อำเภอไชยปราการ และตามหน้าฝายก็จะทำการเก็บกักน้ำใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งได้ทั้งปี และจะจัดทำสวนสาธารณะประชารัฐที่บ้านปงตำหมู่ที่ 1 จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนออกกำลังกายของชาวบ้านเพื่อต้านยาเสพติดได้ วันนี้ทางนายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมกล่าวสาบานตนจะทำความดีด้วยใจในการร่วมพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่

ส่วนดาบตำรวจ ณรงค์ ทิพย์แดง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้นำดูพื้นที่แหล่งน้ำที่จะพัฒนาขุดลอกพร้อมกับตบแต่งสองฝั่งน้ำ และจัดสวนสาธารณะประชารัฐที่บ้านปงตำหมู่ที่ 1 จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนออกกำลังกายของชาวบ้านเพื่อต้านยาเสพติด ว่าจะใช้ทั้งคนจิตอาสาและเครื่องจักรเข้าทำงานให้แล้วเสร็จใน 2 อาทิตย์ เริ่มวันนี้ ชาวบ้านจิตอาสา ทหารจิตอาสากองกำลังผาเมืองทุกหน่วยปฏิบัติการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ส่งตัวแทนเข้าร่วมกับเทศบาลตำบลไชยปราการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำการเก็บกวาดใบไม้แล้วนำไปทำปุ๋ยหมักใช้แจกเกษตรกรเพื่อเป็นแนวทางรณรงค์ไม่เผาแต่ทำเกิดประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

%d bloggers like this: