อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ บวชลูกแก้วส่างลองศึกษาธรรมฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 6 มีนาคม 2566

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ บวชลูกแก้วส่างลองศึกษาธรรมฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 6 มีนาคม 2566
โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์

โดยทางภาคเหนือล้านนานั้นนิยมที่จะบวชลูกแก้ว(เหนือ)หรือส่างลอง(ไทยใหญ่ล้านนา) ที่นิยมกันมานมนานหายร้อยปีนับแต่มีศาสนาพุทธ เพื่อให้เด็กชายได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีดั่งเดิมที่สืบต่อกันมาไม่ให้สูญหายแต่สืบต่อกันมาและยังสืบต่อกันมาไม่ให้สูญหายไปกับสมัยวัตถุนิยมเพื่อให้เด็กชายเหล่านี้ได้เรียนรู้ถึงธรรมมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเด็กเหล่านนี้เติบใหญ่ก็จะได้เป็นพลเมืองที่ดีกว่าในสังคมประเทศไทย ทางพระครูสถิตธรรมมาภิรักษ์ ดร.เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช)จัดพิธีบวชบรรพชาและอุปสมบท ที่วัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นประเพณีมา31ปี

โดยนายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ครั้งที่ 31 ประจำปี2566 ที่ได้จัดขึ้นทุกปีโดยให้ผู้ปกครองนำเด็กมาทำการบวชในภาคฤดูร้อนโดยบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไดได จะมีคณะศรัทธาธรรมได้ยื่นความจำนงค์รับเป็นเจ้าภาพในค่าใช้จ่ายทุกอย่างตลอดเวลาการบวชและจำวัดศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในปีนี้ก็บวชจำนวน 80 รูป ตั้งแต่วันที่6 มีนาคม 2566ถึงพฤษภาคมใกล้เปิดเทอมก็จะสึกเพื่อศึกษาเล่าเรียนในภาคการศึกษาปกติต่อไป แต่การบวชศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็จะแบ่งไปจำวัดทั่วอำเภอไชยปราการ เพื่อจะได้แบ่งเบาและคณะสงฆ์จะได้สอนพระธรรมกับสามเณรได้อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพกันต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

 

%d bloggers like this: