ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม และเคลื่อนย้ายสิ่งของ เพื่อเตรียมการรื้อถอนโครงสร้างหลังคา บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาหอฉันหลังเก่าของ วัดเม็งรายมหาราช ซึ่งมีสภาพชำรุด

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม และเคลื่อนย้ายสิ่งของ เพื่อเตรียมการรื้อถอนโครงสร้างหลังคา บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาหอฉันหลังเก่าของ วัดเม็งรายมหาราช ซึ่งมีสภาพชำรุด

พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันเอก บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม และเคลื่อนย้ายสิ่งของ เพื่อเตรียมการรื้อถอนโครงสร้างหลังคา บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาหอฉันหลังเก่าของ วัดเม็งรายมหาราช ซึ่งมีสภาพชำรุด สำหรับการดำเนินในครั้งนี้ วัดเม็งรายมหาราช โดยการนำของพระครูเขมสุทธิธรรม เจ้าอาวาสวัดเม็งรายมหาราช และคณะกรรมการวัด ได้มีการปรึกษาและมีมติให้ทำการรื้อถอนและซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างหลังคาเป็นเบื้องต้น

เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงเป็นการบูรณะรักษาอาคารให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ซึ่งในส่วนของ ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 ได้กำหนดจัดกำลังพลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ในวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา และการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง วัด ชุมชน หน่วยทหาร ให้มีความสามัคคีกลมเกลียว มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ณ วัดเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

%d bloggers like this: