กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ยากไร้

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ยากไร้

***************************
เมื่อ 29 มี.ค. 66 เวลา 1430 น. พ.อ. จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.หญิง หงส์ภัสสร โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ จนท.ปฏิบัติการ ฝ่ายการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ร่วมบูรณาการกับ มทบ.37, รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช, เทศบาลนครเชียงราย,

กองสวัสดิการสังคม จว.ช.ร. และ ฝ่ายปกครอง จว.ช.ร. ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้ยากไร้ พร้อมเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนวัดพระธาตุดอยจอมทอง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร. โดยมี พล.อ. ธราพงษ์ มะละคำ ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพบก เป็นประธานฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

%d bloggers like this: