พ.อ. จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เข้าร่วมการประชุม ร่วมกับนักบิน ฮ.KA-32 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.
****************************
เมื่อ 29 มี.ค. 66 เวลา 16.00 น. พ.อ. จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ

เข้าร่วมการประชุม ร่วมกับนักบิน ฮ.KA-32 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการประสานงานร่วมกับผู้บังคับฝูงบิน 416 ซึ่ง ฮ.KA-32 ปัจจุบันได้มาประจำการ ณ ฝูงบิน 416 จว.เชียงราย ได้มีการกำหนดจุดปฏิบัติการในวันที่ 30 มี.ค. 66 ในการใช้อากาศยานดับไฟป่า ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 5 จุดดังนี้ 1.ป่าแม่ลาว ต.ดอยฮาง (ดอยอินทรีย์) 2.ป่าดอยบ่อ(ฝั่งซ้าย)

ต.แม่ยาว 3.อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ต.ท่าสาย4.ป่าดอยบ่อ(ฝั่งขวา) ต.แม่ยาว 5.อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ต.ห้วยชมภู โดยมี นาย วราดิศร อ่อนนุช รอง ผวจ.ชร/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(พ.) เป็น ประธานการประชุมฯ ณ ที่ตั้ง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าหมอกควันส่วนหน้า รร.บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จว.เชียงราย ผลการปฏิบัติในวันที่ 29 มี.ค. 66 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

%d bloggers like this: