ร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคระบาดลัมปี สกิน รอบใหม่ป่วยสะสม 1,597 ตัวตายสะสม รวม 360 ตัว

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคระบาดลัมปี สกิน (รอบใหม่) ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 จังหวัดร้อยเอ็ดมีสัตว์ป่วยสะสม 1,597 ตัว เกษตรกร 1,051 ครอบครัว โค-กระบือตายสะสม รวม 360 ตัว เกษตรกร 351 ครอบครัว มูลค่าความเสียหายตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี พ.ศ.2564 จำนวน 5,251,000 บาท

ผลการช่วยเหลือมีความก้าวหน้าหน้า ดังนี้

1. ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 71 ราย วงเงิน 1,163,000 บาท (มกราคม 2566)
2. อยู่ระหว่างการดำเนินการที่ส่วนกลาง 106 ราย วงเงิน 1,411,000 บาท
3. มอบเงินช่วยเหลือในรอบนี้ 174 ราย วงเงิน 2,677,000 บาท

นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคเริ่มคลี่คลาย สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 28 ราย เงินช่วยเหลือ 443,000 บาท และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ 29 ราย เงินช่วยเหลือ 518,000 บาท เกษตรกรต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจและขอบคุณไปถึงรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติ กรณีโรคระบาดลัมปี สกิน ในครั้งนี้

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว

%d bloggers like this: