หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล และมูลนิธิบุญโกศล บริจาคเงินสมทบทุนสร้าง”องค์พญาศรีสุทโธนาคราช” เนื่องในงานอายุวัฒนมงคล ครบ 61 ปี 35 พรรษา

หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล และมูลนิธิบุญโกศล บริจาคเงินสมทบทุนสร้าง”องค์พญาศรีสุทโธนาคราช” เนื่องในงานอายุวัฒนมงคล ครบ 61 ปี 35 พรรษา

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาลานโพธิ์นาบุญ วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานมหามงคล อายุวัฒนะ 61 ปี 35 พรรษา หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ประธานมูลนิธิบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คุณแม่บุญเกิด เอื้อทัดทาน มารดาหลวงพ่อวิมลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธี โดยกิจกรรมภายในงานมีการทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ การมอบเงินสมทบสร้างโดมโรงเรียน และมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน จำนวน 160 ทุน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ และสร้างสาธารณะประโยชน์แก่สังคม

โอกาสนี้หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ประธานมูลนิธิบุญโกศล ได้เมตตาถวายปัจจัยและบริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนในการดำเนินการก่อสร้าง “องค์พญาศรีสุทโธนาคราช” ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิบุญโกศล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศลได้ปรารภกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ถึงความตั้งใจที่จะช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ในการดำเนินการก่อสร้าง “องค์พญาศรีสุทโธนาคราช” ให้สำเร็จสมดั่งความมุ่งหวังและพลังศรัทธาของทุกฝ่าย ซึ่งหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล รวมถึงคณะสงฆ์พร้อมให้ความเมตตาช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคล อายุวัฒนมงคล ครบ 61 ปี 35 พรรษา หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และชาวจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดจัดงานถวายมุทิตาจิต เพื่อรักษาไว้ซึ่งพุทธประเพณีอันดีงาม ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา

“ในนามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ขอกราบขอบพระคุณในจิตอันเมตตาของ หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ประธานมูลนิธิบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาสอย่างสูงยิ่ง โดยท่านได้ให้ความเมตตากับพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ในการถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนสถานศึกษา สร้างอาคารโรงพยาบาลต่างๆ การจัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือโดยให้ความเมตตาต่อชาวบ้านที่มีฐานะยากจนนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพ ซึ่งปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังมีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โรงเรียน และสนับสนุนด้านเงินทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในจังหวัดร้อยเอ็ดอีกมากมาย”

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต่อว่า ในโอกาสมงคลนี้ หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล และมูลนิธิบุญโกศล ได้เมตตาบริจาคเงินเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช จำนวน 500,000 บาท ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นพลังบุญ พลังแห่งศรัทธา พลังแห่งความสามัคคี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ คณะสงฆ์ ภาคเอกชน และพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้ร่วมกันสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราชให้บรรลุผลสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ภายในปีนี้ โดยมุ่งหวังให้มีองค์พญาศรีสุทโธนาคราช เป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงพลังศรัทธาและความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชน ตลอดจนความรุ่งเรืองของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคต ซึ่งองค์พญานาค จะมีความยาว 111 เมตร และมีสูงถึง 22 เมตร พร้อมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคตต่อไป

_๙๑๐๑Smart City News Normal

%d bloggers like this: