มทบ.37 จัดกำลังพล เข้าพบปะประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว ณ ม.7 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จว.ช.ร.

มทบ.37 จัดกำลังพล เข้าพบปะประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว ณ ม.7 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จว.ช.ร.

********************************
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 66, 1300 พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ ชป.ประสานงานและคุ้มครองป้องกันชุมชน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ.ธารทอง เข้าพบปะครอบครัวของ นางเป็ง โถยะโล อายุ 93 ปี ประชาชนบ้านไร่ ม.7 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกกับประชาชนในพื้นที่

%d bloggers like this: