google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

(มีคลิป) เกษตรกรเมืองแพร่ รวมพลังออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด อย่างพร้อมเพรียงกัน

บรรยากาศคึกคัก!!! เกษตรกรเมืองแพร่ รวมพลังออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเลือกผู้แทนเข้าไปวางแผนกำหนดนโยบาย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์การเลือกตั้งฯ ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้ง ในรอบ 10 ปี ที่มีวิธีการเลือกตั้งเปลี่ยนไปจากเดิม ให้เกษตรกรออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้แทนของตัวเองได้โดยตรงในระดับเขตอำเภอ ซึ่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด จัดให้มีการลงคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 19 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

โดยที่เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสูงเม่น หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง พบว่า มีเกษตรกรนับ 100 คน มาเข้าแถวรอคิวลงคะแนน หย่อนบัตรเลือกตั้ง กันอย่างคึกคัก จนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งต้องแบ่งเป็น 3 แถว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร ให้การตรวจสอบหลักฐานรับบัตรเลือกตั้งให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น

จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจติดตามให้กำลังใจอีกหลายหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ อำเภอสูงเม่น อำเภอหนองม่วงไข่ และ อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งแต่ละหน่วยมีเกษตรกรทยอยออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง เลือกผู้แทนเกษตรกร เข้าไปทำหน้าที่ต่อสู้ เรียกร้องสิทธิ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในระดับชาติตามลำดับ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กระแสการตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนเกษตรกรของจังหวัดแพร่ในครั้ง เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนี้ในหลายหน่วยเลือกตั้ง แต่บางหน่วยเลือกตั้งยังมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อย คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการรณรงค์สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของแต่ละพื้นที่เพื่อให้พี่น้องสมาชิกเกษตรกรเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้

จังหวัดแพร่ใน 8 อำเภอ มีทั้งหมด 16 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครครบทุกเขต แต่มีอำเภอที่จัดการเลือกตั้งเพียง 6 เขต ได้แก่ อำเภอเด่นชัย เขต 1, อำเภอเมือแพร่ เขต 1, อำเภอลอง เขต 1, อำเภอวังชิ้น เขต 2, อำเภอสูงเม่น เขต 2 และอำเภอหนองม่วงไข่ คิดเป็นร้อยละ 37.5 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนอีก 10 เขต ที่ไม่มีการเลือกตั้ง เนื่องจากมีผู้สมัครคนเดียว จึงให้ถือว่าได้รับเลือกเป็นสมาชิกเกษตรกรจังหวัดไป

ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ ได้ตั้งโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณมอบให้เขตเลือกตั้งอำเภอที่มีจำนวนร้อยละของเกษตรกร ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มากที่สุด เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเอง ในการเลือกผู้แทนไปทำหน้าที่ต่อสู้ในสภาเกษตรกรระดับชาติ เนื่องจากจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com