กกท .จันทบุรี นำประชาชนผู้รักการออกกำลังกาย กว่า 1,500 คน ร่วมกิจกรรมแอโรบิค มวยไทยเพื่อสุขภาพตามโครงการพัฒนาเมืองกีฬา Sports City

กกท .จันทบุรี นำประชาชนผู้รักการออกกำลังกาย กว่า 1,500 คน ร่วมกิจกรรมแอโรบิค มวยไทยเพื่อสุขภาพตามโครงการพัฒนาเมืองกีฬา Sports City

ค่ำวันนี้ ( 17 มี.ค.66 ) ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หรือสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนผู้รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และ เยาวชนกว่า 1,500 คนร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเมืองกีฬา Sports City ด้วยการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ซึ่งนายทัตพงศ์ สิทธิโชค ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีได้กำหนดจัด โครงการพัฒนาเมืองกีฬา Sports City กิจกรรมแอโรบิค เพื่อสุขภาพ

ในวันนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชนผู้สนใจการออกกำลังกายส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตลอดจนปลุกกระแสในฐานะจันทบุรีเมืองกีฬา ด้านกีฬาเชิงสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยครั้งนี้มีผู้นำเต้นแอโรบิครวม 3 เวที เป็นการออกกำลังกายในการเต้นแอโรบิคมวยไทย และมีเยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนบางกะจะโชว์การออกกำลังกาย คีตะมวยไทย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: