นายกฯ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

นายกฯ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบปะพี่น้องประชาชน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เผยจะพัฒนาประเทศให้ได้มากที่สุด

บ่ายวันที่ 17 มี.ค. 66 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมายังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ทันทีที่นายกรัฐมนตรีลงจากรถ มีพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ ยืนรอต้อนรับ ชูป้ายข้อความ ส่งเสียงให้กำลังใจ พร้อมมอบดอกกุหลาบแก่นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังมีน้อง ๆ นักเรียนมาฟ้อนต้อนรับ จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ชมนิทรรศการประวัติและผลงานครูบาเจ้าศรีวิชัย พร้อมรับชมวิดิทัศน์สรุปแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์, นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ดีใจที่ได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ที่คนทั้งประเทศนับถือ สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ คือได้เห็นชอบร่วมกันให้เสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก นอกจากนี้ ยังได้ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ช่วยกันในเรื่องการแก้ปัญหาโควิด-19 ทำให้เปิดประเทศได้อย่างรวดเร็ว และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนหลังเผชิญสถานการณ์โควิด-19 มาเป็นเวลานาน

นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จะพัฒนาประเทศให้ได้มากที่สุดตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งในเรื่องการหาเงินเข้าประเทศ การวางแผนยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าให้ได้มากที่สุด พร้อมเน้นย้ำว่า ในอนาคตเกษตรกรจะต้องทำการเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ไม่ใช้สารเคมี เพราะการปลูกพืชในอนาคตจะใช้ดาวเทียมตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก รวมถึงเรื่องอื่น ๆ อาทิ การแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก การแก้ปัญหายาเสพติด เรื่องป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ

ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของรัฐบาล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องโครงการฟื้นฟูสุขภาพช่องปากด้วยรากฟันเทียมที่พัฒนาขึ้นเอง จากคณะทันตแพทยศาสตร์, โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน นอกจากนั้นยังได้ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาAI เพื่อช่วยเหลือการทำงานและดูแลสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาแปรรูปพืชพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อชุมชนด้วย.

%d bloggers like this: