ตม.5 เปิดยุทธการ ฟ้าสางที่ล้านนา ปิดล้อมตรวจค้น จุดเสี่ยง บุคคลต่างด้าว ปฎิบัติการ 27 จุด 17 ตม.จว. เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม ก่อนเปิดการประชุม APEC

ตม.5 เปิดยุทธการ ฟ้าสางที่ล้านนา ปิดล้อมตรวจค้น จุดเสี่ยง บุคคลต่างด้าว ปฎิบัติการ 27 จุด 17 ตม.จว. เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม ก่อนเปิดการประชุม APEC

ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทุกรูปแบบ เพื่อรองรับก่อนการประชุม APEC 2022 พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ต.ภาณุมาศ บุญญลักษณ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาพำนักในราชอาณาจักร ไม่ให้เข้ามากระทำผิดกฎหมาย หรือแอบแฝงเข้ามาอยู่โดยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ การนี้ พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทำการปิดล้อมตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบการพักอาศัย การอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต (Overstay) การกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ และตรวจสอบลักษณะหรือพฤติการณ์ต้องห้ามมิให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
บก.ตม.5 ขอสรุปผลการปิดล้อมตรวจค้น/จับกุมผู้ต้องหา ภายใต้ “ยุทธการฟ้าสาง” โดยเปิดยุทธการพร้อมกัน 17 ตม.จว. , 1 ด่าน ตม. และ 1 กก.สส.ฯ เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 พ.ย.65 ดังนี้

1. ตรวจค้น/ตรวจสอบ เป้าหมาย จำนวน 25 จุด

2. ผลการปฏิบัติ จับกุมผู้ต้องหาคนต่างด้าว จำนวน 29 ราย และเจ้าบ้านคนไทยไม่แจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยฯ ตาม ม.38 จำนวน 11 คดี ดังนี้
2.1 จับกุมผู้ต้องหาสัญชาติเมีย
นมา จำนวน 25 ราย ในข้อหา ดังนี้
2.2.1 นำพาคนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักรฯ จำนวน 1 ราย
2.2.2 หลบหนีเข้าเมือง จำนวน 21 ราย
2.2.3 อยู่เกินกำหนด (Overstay) จำนวน 2 ราย

2.2.4 ทำงานนอกเหนือสิทธิจะทำได้ฯ จำนวน 1 ราย
2.2 จับกุมผู้ต้องหาสัญชาติจีน จำนวน 2 ราย ข้อหา “อยู่เกินกำหนด (Overstay)”
2.3 จับกุมผู้ต้องหาสัญชาติอินโดนีเซีย จำนวน 1 ราย ข้อหา “อยู่เกินกำหนด (Overstay)”
2.4 จับกุมผู้ต้องหาสัญชาติอินเดีย จำนวน 1 ราย ข้อหา “ไม่แจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่เกิน 90 วัน (ม.37)”
2.5 จับกุมและดำเนินคดีเจ้าบ้านสัญชาติไทย ข้อหา “ไม่แจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยฯ (ม.38)” จำนวน 11 คดี
ทั้งนี้ บก.ตม.5 จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการป้องกันและปราบปรามคนต่างด้าวที่แอบแฝงเข้ามากระทำความผิดในประเทศ อย่างต่อเนื่อง จริงจัง เป็นรูปธรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

%d bloggers like this: