google.com, pub-2709829493138336, DIRECT, f08c47fec0942fa0

(มีคลิป) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน “ช่วยเหลือ ปชช. ในทุกโอกาส เพราะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน “ช่วยเหลือ ปชช. ในทุกโอกาส เพราะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 1130 น. กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้สั่งการให้ พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท. 212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ นายบุญศักดิ์ ไม่มีชื่อสกุล อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/ช หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียง(ก้อนขนาดใหญ่) ปิดกั้นทางเดินหายใจ ใส่ท่อช่วยหายใจลำบาก มีความเสี่ยงที่ท่อช่วยหายใจจะหลุด โดยอากาศยานได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจาก สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงสนาม ฮ. ชั่วคราว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที โดยในห้วง เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน สิงหาคม 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปแล้วจำนวน 21 ครั้ง ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงของกองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ MOU ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com