(มีคลิป) ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมพบปะ ว่าที่น้องทหารใหม่ของ ทบ. ที่อำเภอบ่อเกลือ

(มีคลิป) ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมพบปะ ว่าที่น้องทหารใหม่ของ ทบ. ที่อำเภอบ่อเกลือ

“เราดูแลท่านเหมือนครอบครัวของเรา” ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมพบปะ ว่าที่น้องทหารใหม่ของ ทบ. ที่อำเภอบ่อเกลือ พร้อมมอบสิ่งของเป็นกำลังใจ

พันโท นพกร ใจมิภักดิ์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วย หน่วยสัสดีอำเภอบ่อเกลือ และชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัว พลทหารธนชัย จิรพัฒนดำรง สังกัด กองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านปางกบ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ว่าที่น้องทหารใหม่ ซึ่งมีกำหนดเดินทางเข้ากองประจำการผลัดที่ 2 /2565 ตามนโยบายของกองทัพบก ที่จะเข้ากองประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่จะถึงนี้ โดย พลทหาร ธนชัยฯ มีพี่น้องจำนวน 6 คน มี นาย จู จิรพัฒนดำรง ผู้เป็นบิดามีอาการป่วยด้วยโรคนิ่วในไต ทำให้ทำงานค่อนข้างลำบาก และมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ในการนี้ ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์ ไปมอบให้กับครอบครัวว่าที่น้องทหารใหม่ พอก็ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างกองทัพบกและครอบครัวทหารใหม่ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องทหารใหม่ ภายใต้แนวคิด ” เราดูแลท่านเหมือนครอบครัวของเรา”

พร้อมทั้ง พบปะพูดคุย ให้กำลังใจ ส่งความห่วงใยให้กับครอบครัวของทหารใหม่ เพื่อให้คลายความกังวล และขอให้มั่นใจในกระบวนการของกองทัพที่จะดูแลทหารใหม่เสมือนน้องคนเล็กของกองทัพ เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

โดย “การฝึกทหารใหม่ น้องคนเล็กของกองทัพบก ที่กำลังจะเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ เข้ามาอยู่ในบ้านของเรา เปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็ก เรามีหน้าที่ดูแล บ่มเพาะ และปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในความเป็นทหาร และสุภาพบุรุษ เปลี่ยนทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของน้องๆ เปลี่ยนความคิดจากการเป็นพลเรือน ให้มีจิตใจเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิ รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำหรับวิธีการฝึกนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานบนความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการฝึก ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองได้มีความมั่นใจในกระบวนการฝึกของกองทัพบก ว่าจะทำให้บุตรหลานของทุกท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพ เป็นบุคลากรที่ดีของกองทัพบก เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป “.

ทรงวุฒิ ทับทอง

(มีคลิป) ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมพบปะ ว่าที่น้องทหารใหม่ของ ทบ. ที่อำเภอบ่อเกลือ

“เราดูแลท่านเหมือนครอบครัวของเรา” ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมพบปะ ว่าที่น้องทหารใหม่ของ ทบ. ที่อำเภอบ่อเกลือ พร้อมมอบสิ่งของเป็นกำลังใจ

พันโท นพกร ใจมิภักดิ์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วย หน่วยสัสดีอำเภอบ่อเกลือ และชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัว พลทหารธนชัย จิรพัฒนดำรง สังกัด กองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านปางกบ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ว่าที่น้องทหารใหม่ ซึ่งมีกำหนดเดินทางเข้ากองประจำการผลัดที่ 2 /2565 ตามนโยบายของกองทัพบก ที่จะเข้ากองประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่จะถึงนี้ โดย พลทหาร ธนชัยฯ มีพี่น้องจำนวน 6 คน มี นาย จู จิรพัฒนดำรง ผู้เป็นบิดามีอาการป่วยด้วยโรคนิ่วในไต ทำให้ทำงานค่อนข้างลำบาก และมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ในการนี้ ร่วมกับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่มกันหนาว ยาและเวชภัณฑ์ ไปมอบให้กับครอบครัวว่าที่น้องทหารใหม่ พอก็ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างกองทัพบกและครอบครัวทหารใหม่ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องทหารใหม่ ภายใต้แนวคิด ” เราดูแลท่านเหมือนครอบครัวของเรา”

พร้อมทั้ง พบปะพูดคุย ให้กำลังใจ ส่งความห่วงใยให้กับครอบครัวของทหารใหม่ เพื่อให้คลายความกังวล และขอให้มั่นใจในกระบวนการของกองทัพที่จะดูแลทหารใหม่เสมือนน้องคนเล็กของกองทัพ เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

โดย “การฝึกทหารใหม่ น้องคนเล็กของกองทัพบก ที่กำลังจะเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ เข้ามาอยู่ในบ้านของเรา เปรียบเสมือนเป็นน้องคนเล็ก เรามีหน้าที่ดูแล บ่มเพาะ และปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในความเป็นทหาร และสุภาพบุรุษ เปลี่ยนทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของน้องๆ เปลี่ยนความคิดจากการเป็นพลเรือน ให้มีจิตใจเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิ รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำหรับวิธีการฝึกนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานบนความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบการฝึก ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองได้มีความมั่นใจในกระบวนการฝึกของกองทัพบก ว่าจะทำให้บุตรหลานของทุกท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพ เป็นบุคลากรที่ดีของกองทัพบก เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป “.

ทรงวุฒิ ทับทอง

นครศรีธรรมราช // ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 ขับเคลื่อนจิตอาสาภาคประชาชน การมีส่วนร่วมกองทัพกับประชาชน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

เมื่อ 31 ต.ค.65 เวลา 1330 ณ ห้องประชุม ศอ.จอส.พระราชทานภาค 4 พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รองเลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทานภาค 4 ประชุมขับเคลื่อนจิตอาสาภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตรและท่องเที่ยววิถีคนลุ่มน้ำปากพนัง โดยมีการกล่าวแนะนำเครือข่าย 4 โซน(เขา ป่า นา เล) ประธานอำเภอ 23 อำเภอ

โดย นายนิยม คงเมฆ ประธานเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร จ.นครศรีธรรมราช บรรยายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรแบบองค์รวม โดย นางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์หัวหน้าฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกองงานพระราชดําริและกิจการพิเศษกรมปศุสัตว์ ,พาณิชย์นครศรีธรรมราชกับการมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม แนะนําการ เชื่อมโยง start up และการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรโดยผู้แทนเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากนั้นกล่าวรายงานการจัดงานและนําเสนอการจัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตรและ ท่องเที่ยววิถีคนลุ่มน้ําปากพนัง โดยนายเตชสิทธิ์ ชูแก้ว ประธานจัดงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

โดยสรุป ทางเครือข่ายมีความเห็นด้วยกับการจัดงาน และมีความยินดีที่ กองทัพของมาสนับสนุนการจัดงาน และขับเคลื่อนเครือข่าย โซน 4 โซนให้เข้มแข็ง โดยใช้ VRIO Model ในการขับเคลื่อนคือโมเดลการพัฒนาการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อย และขยายเครือข่าย มีนครศรีธรรมราช โมเดล เป็นต้นแบบขยายเครือข่ายทั่วภาคใต้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

สุราษฎร์ธานี// ทสปช. อ.วิภาวดี-ท่าชนะ-คีรีรัฐฯร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง วิภาวดี มีรัน เพื่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านวังผักแว่น .

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. บริเวณน้ำตกวิภาวดี หมู่ 8 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ไทยอาสาป้องกันชาติ กอ.รมน.ภาค 4 อ.วิภาวดี, อ.คีรีรัฐนิคม และ อ.ท่าชนะ ส่งกำลังพลจำนวน 11 นาย อำนวยความสะดวกในด้านการตรวจเช็คชื่อ, ตรวจบิบ,เช็คพอยท์ ในสนามวิ่ง และต้อนรับนักกีฬาที่เดินทางร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งวิภาวดีมีรันครั้งที่ 1 จำนวน 1500 คน เพื่อสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านวังผักแว่น ม.8 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี ซึ่งมีนายสุรชัย เมืองประเทศ เป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยกิจกรรมดังดล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

สำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์พระราชทาน “รู้รักสามัคคี” ให้พสกนิกรพึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการร่วมกันขจัดภัยยาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคี และการสร้างความสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหายาเสพติด

สุราษฎร์ธานี//ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานสัสดีอำเภอบ้านนาสาร ผนึกกำลังจับมือกับ ทสปช.ในพื้นที่บูรณาการกาทำงานร่วมกันเพื่อชุมชนยั่งยืน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 0900 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร และ สำนักงาน ทสปช.กอ.รมน.ภาค 4
อ.บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุมิตร คำนาม หัวหน้า ทสปช.กอ.รมน.ภาค 4 อำเภอบ้านนาสาร พร้อทมสมาชิกจำนวน 11 คน เข้าพบและรับนโยบายการให้โอวาท จากปลัด อาวุโส ปลัดฝ่ายปกครอง และ สัสดีอำเภอ เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติ งานของ ทสปช. พร้อมปฏิบัติ ตามคำสั่ง และ สมาชิกได้ ลงเวรประจำวัน รับเรื่องจากประชาชนที่มาติดต่อราชการ ส่วนงานของสัสดี อ.บ้านนาสาร ได้แก่ การขอหนังสือเอกสาร สฎ 8 ,รับเอกสารการเกณฑ์ทหาร ,การขอใบทหารกองเกินไปศึกษาต่อ และส่วนงานของ ทสปช.ด้านธุรการ เป็นต้น

สำหรับแนวทางการบริหารงาน ทสปช.กอ.รมน.ภาค 4 ภายใต้ข้อบังคับ ฉบับที่ 1/2564 จะฝึกให้ ทสปช.เป็นบุคคลากรที่มีศักยภาพให้เป็นแกนหลักของชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ความถนัดความชำนาญในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ชุมชนในการช่วยเหลือประชาชน และสามารถเป็นแกนกลางในการเชื่อมต่อจากชุมชน ไปยังผุ้นำ ส่วนราชการ และมวลชนอื่น ๆ ในระดับอำเภอ จังหวัดและภาค .

สุราษฎร์ธานี // เสาไฟฟ้าอันตราย..! ชาวบ้านร้องสื่อฯชื่อดัง ด้านนอภ.ท่าฉาง ไม่รอช้าประสาน กฟภ.รุดช่วยเหลือเร่งด่วน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนายจรูญ สุดจำนงค์ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าฉาง นายสมภพ แก้วบัวทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง นายสราวุฒิ ทองเพชร กำนันตำบลท่าฉาง

ทั้งหมดได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง ร้องเรียนผ่านทางเพจ facebook ชื่อดัง 123hotnewssurathani ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขย้ายแนวเสาไฟฟ้าที่อยู่ในลำคลองท่าเคย หลายต้นเอนเอียงเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว

จากการตรวจสอบพบว่าเสาไฟฟ้าเอนเอียงจริง และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 14 ครัวเรือน นายอำเภอท่าฉางจึงได้สั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าฉาง ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการย้ายแนวสายไฟฟ้าจากริมน้ำไปตามแนวถนน โดยด่วน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยขึ้น .

สุราษฎร์ธานี // เสาไฟฟ้าอันตราย..! ชาวบ้านร้องสื่อฯชื่อดัง ด้านนอภ.ท่าฉาง ไม่รอช้าประสาน กฟภ.รุดช่วยเหลือเร่งด่วน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนายจรูญ สุดจำนงค์ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าฉาง นายสมภพ แก้วบัวทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง นายสราวุฒิ ทองเพชร กำนันตำบลท่าฉาง

ทั้งหมดได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง ร้องเรียนผ่านทางเพจ facebook ชื่อดัง 123hotnewssurathani ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขย้ายแนวเสาไฟฟ้าที่อยู่ในลำคลองท่าเคย หลายต้นเอนเอียงเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว

จากการตรวจสอบพบว่าเสาไฟฟ้าเอนเอียงจริง และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 14 ครัวเรือน นายอำเภอท่าฉางจึงได้สั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าฉาง ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการย้ายแนวสายไฟฟ้าจากริมน้ำไปตามแนวถนน โดยด่วน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยขึ้น .

สุราษฎร์ธานี // ฮาโลวีนสยอง..! 18 ล้อขยี้ จยย.สองผัวเมียเซ่นแยกมรณะกลางเมืองสุราษฎร์ฯ .

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันนี้ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.40 น. ศูนย์วิทยุ 191 สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต จากนั้น ร.ต.อ.ชัยชนะ คล้ายปักษี พนักงานสอบสวนเวรได้รายงานไปยัง พ.ต.อ.นิพล ชาตรี ผกก.ฯ-ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และประสานศูนย์กู้ภัยมูนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุบริเวณกลางถนนแยกท่ากูบ ม.3 ต.มะขามเตี้ย เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ฯ พบรถบรรทุก 18 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว ป้ายทะเบียนหัวลาก 71-6982 สงขลา และป้ายทะเบียนหางพ่วง 70-9569 เพชรบุรี ชนกับคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า PCX สีน้ำเงิน ป้ายทะเบียน 2 กข 8562 สุราษฎร์ธานี ทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 1 รายเป็นหญิงอยู่ในอาการหมดสติทราบชื่อต่อมาคือนาง จันทร์จิรา ช่วยพยัคฆ์ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 ม.3 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี และยังพบ ผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อคือนายวิเชียร ช่วยพยัคฆ์ อายุ 53 ปี (ที่อยู่เดียวกัน) สภาพถูกรถบรรทุกทับบริเวณศรีษะ และลำตัวในสภาพร่างกายแหลกเหลว

สอบสวนทราบว่ารถทั้ง 2 คันขับมาจากเส้นทางเดียวกันโดยข้ามมาจากสะพานท่ากูบฝั่ง ต.วัดประดู่ จากนั้นขับได้เลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางห้างโลตัส สาขาสุราษฎร์ฯ โดยรถ 18 ล้อขับอยู่เลนด้านซ้าย จากนั้นได้เลี้ยวขวาตัดหน้าเบียดรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาทำให้รถ จยย.เสียหลักมุดเข้าไปใต้ท้องกระทั่งเหยียบขยี้ทั้งสองคนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตคาที่ดังกล่าว ซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะได้ตรวจสอบกล้องจรปิด และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป .

สว.เตรียมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี วันที่ 11-12 พ.ย.นี้

สว.เตรียมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี วันที่ 11-12 พ.ย.นี้

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม โดยกำหนดจะลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

และอำเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับการสนับสนุนเงินและสิ่งของจากสมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วยที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และมูลนิธิครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี

สว.เตรียมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี วันที่ 11-12 พ.ย.นี้

สว.เตรียมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี วันที่ 11-12 พ.ย.นี้

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม โดยกำหนดจะลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

และอำเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับการสนับสนุนเงินและสิ่งของจากสมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) พร้อมด้วยที่ปรึกษาในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และมูลนิธิครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี